TAAL

nlendeiwrues

Nieuwsbronnen

Betrouwbare nieuwsbronnen lezen over gebeurtenissen in en rond Israël?
Klik op een logo:

ArutzSheva i24News

Jerusalem Post Israel Defense Forces

Israel Today

Breaking Israel News

 Kotel (Klaagmuur) LIVE:

Kotel Live WestWall HeritageFoundation

Untitled design 88


Palestijnen hebben de oude en bijzonder nare gewoonte om zich aan de verkeerde kant van geschiedenis te plaatsen door zichzelf af te stemmen met tirannieke leiders en regimes. Elke keer dat de Palestijnen de verkeerde keuze maakten, eindigde dit ermee dat ze een zware prijs gingen betalen. Ze lijken echter niets te leren van hun fouten, zoals bijvoorbeeld toen zij ca. vijfentwintig jaar geleden de Oslo Akkoorden ondertekenden met Israël.

In de nasleep van die Oslo Akkoorden concludeerde de toenmalige (eerste) president van de Palestijnse Autoriteit, PLO-leider Yasser Arafat, (in het Arabisch) zijn zienswijze op het Arabisch-Israëlisch conflict op 30 januari 1996, als volgt:

Wij zijn van plan de staat Israël te elimineren en een zuivere Palestijnse staat te stichten. Wij zullen het leven voor de Joden ondraaglijk maken, door psychologische oorlogsvoering en een bevolkingsexplosie. Joden zullen niet onder de Arabieren willen wonen. […] Ik heb niets aan de Joden; zij zijn en blijven Joden. Wij hebben van u nu alle mogelijke hulp nodig in onze strijd voor een verenigd Palestina onder volledige Arabisch-islamitische controle.

Let wel: dàt zei Arafat nà het ondertekenen van de vredesakkoorden met Israël aka de Oslo Akkoorden, Oslo I in Washington D.C. op 1 september 1993 en Oslo II ondertekend op 28 september 1995 in Taba, Egypte. Oslo gaf aan de Palestijnen een beperkte vorm van autonoom bestuur, de PLO werd geschrapt van de Amerikaanse en Europese lijst van verboden terreurorganisaties, Israël en de PLO erkenden wederzijds elkaars bestaansrecht en nog zoveel meer.

Toch kwam er geen vrede. Waarom niet? Omdat Palestijnen net zoals alle andere Arabische volkeren in het Midden-Oosten de pest hebben aan democratie, westerse waarden, gelijkheid van mannen en vrouwen, homofoob, racistisch en antisemitische zijn. Arabieren vragen erom om mlet harde had te worden geleid en een theocratische dictatuur is de enige bestuursvorm waarbij ze zich kunnen handhaven.

Palestijnen hebben een lange staat van dienst betreffende het maken van dergelijke “fouten”. Het smeden van allianties met massamoordenaars en terroristen is iets wat teruggaat tot de tijd van Haj Amin Al-Husseini, de grootmoefti van Jeruzalem, die nauwe banden had met Adolf Hitler en Nazi-Duitsland. Volgens Britse archiefdocumenten vertelde Husseini aan Hitler tijdens een bijeenkomst in 1941: “De Arabieren waren de natuurlijke vrienden van Duitsland omdat ze dezelfde vijanden hadden als Duitsland, namelijk de Engelsen, de Joden en de communisten.” Ook bedankte hij Hitler voor zijn steun voor “het elimineren van het Joodse nationale huis”.

Later verbonden de Palestijnen hun lot met de Iraakse dictator Saddam Hussein en ondersteunden ze zijn invasie in Koeweit in 1990. Koeweit was één van de vele rijke Arabische landen die de Palestijnen voorzag van miljarden dollars aan steun, elk jaar. Toen Koeweit een jaar later werd bevrijd door de door Amerikaanse geleide coalitie, werden honderdduizenden Palestijnen gedeporteerd uit Koeweit en andere Golfstaten. En toen Saddams raketten op Israël vielen tijdens de eerste Golfoorlog, kwamen de Palestijnen de straat op om te dansen en het toe te juichen.

Palestijnen kwamen ook de straat op om de aanslagen van 9/11 te vieren, die werden uitgevoerd door al-Qaeda. In de afgelopen tien jaar verheugden ze zich telkens weer als Hamas of Hezbollah raketten afvuurden of zelfmoordaanslagen uitvoerden tegen Israël. Scènes van Palestijnen die snoepgoed uitdelen in de nasleep van zelfmoordaanslagen en andere terroristische aanslagen zijn gemeengoed in de Palestijnse straat.

Een ander teken van Palestijnse steun voor dictators en terroristen kwam in augustus 2017 toen president Mahmoud Abbas de leider van Noord-Korea, Kim Jong-Un, een telegram zond om hem te feliciteren met de “Bevrijdingsdag”. In zijn brief zei Abbas dat “het Koreaanse volk de meest kostbare offers heeft opgeofferd voor zijn vrijheid en eer en spreekt zijn waardering uit voor de steun die Noord-Korea aan het Palestijnse volk heeft getoond in hun strijd voor de vrijheid.”

Zo is (korte) Palestijnse geschiedenis vol met ondersteuning voor terroristen en despoten. De deelname van de ‘ambassadeur’ van de Palestijnse Autoriteit aan een rally samen met Hafiz Saeed was allesbehalve een “onbedoelde fout”. Het weerspiegelt in feite een Palestijnse traditie van samengaan met kwaadaardige en meedogenloze leiders, regimes, groeperingen en terroristen.

Bron: brabosh.com

Untitled design 87

Parasja Behar

Torah: Lev. 25:1-26:2 | Haftara: Jer. 32:6-27| NT: Luk. 4:16-21

Op de berg Sinaï gaf de Eeuwige Zijn Torah. En van Sion zal de wet uitgaan.Wie klimt de berg des Heeren op? Mozes deed het op de Sinaï. En hebben de berg Sinaï en de berg Sion niet alles met elkaar te maken? Van beide zal de wet, de Torah, uitgaan. Jesaja zegt het: Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis des HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob, dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

In parasja Behar gaat de Eeuwige tegenover de wetteloosheid van de inwoners van het beloofde land zijn eigen wetten zetten. Onderwijs over rust, herstel, en vrijheid. De sabbatsrust van de zevende dag. De verlossing van de 50e dag door de wetgeving op de Sinaï. Want we tellen de zeven weken tussen Pesach en Shavuot. Datzelfde patroon zien we ook in de jaren terug komen. Het zevende en het vijftigste jaar. Het zevende is het sabbatsjaar waarin het land rust. Het vijftigste gaat over recht en gerechtigheid door het herstel van de oorspronkelijke situatie.

We zien de waarde van de rust, de zegen van het herstel, en de heerlijke belofte van vrijheid.

Presentator: Anco van Moolenbroek

-------

De uitzending is te beluisteren om 21:00 uur. 

Raadpleeg voor herhalingen: Uitzending gemist.

 

Untitled design 85

Beeld: Qumran

De Verborgene openbaart Zich

Voorwaar, U bent een God Die Zich verborgen houdt,
de God van Israël, de Heiland.
Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden,

tezamen zullen zij met smaad weggaan,
de makers van afgodsbeelden.

Israël echter wordt door de HEERE verlost:
een eeuwige verlossing,
U zult niet beschaamd en niet te schande worden,
voor eeuwig niet, nooit!

Jesaja 45 vers 15 - 16

--------------------------------

 

 

Naim QassemJán Kubiš, coördinator voor de Verenigde Naties in Libanon, is in opspraak gekomen nadat hij op Twitter melding maakte van zijn ontmoeting met Naim Qassem, een van de leiders van de Libanese terreurgroep Hezbollah. Kubiš schrijft “dankbaar” te zijn voor de “open en inhoudelijke discussie” met de terreurleider. Ook ontving hij Qassem’s boek, volgens de Slovaakse VN-coördinator “noodzakelijke lectuur”.

Dat de UNSCOL (United Nations Special Coordinator for Lebanon) met Hezbollah praat, is op zich niet opmerkelijk. Ook minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking), tussen 2015 en 2017 VN-gezant in Libanon, had naar eigen zeggen “goede contacten” met de sjiitische terreurgroep. Het is immers de taak van een VN-diplomaat om explosieve situaties tot bedaren te brengen. Dat Kubiš de tweede man van Hezbollah complimenteert is echter zeer ongebruikelijk.

 

Dreigende taal

In december sloeg Naim Qassem nog dreigende taal uit richting Israel. In reactie op de Israelische operatie Noordelijk Schild, waarbij terreurtunnels van Hezbollah op Israelisch grondgebied onschadelijk werden gemaakt, liet de terreurleider weten dat de gehele ‘Zionistische entiteit’ binnen het bereik van Hezbollah ligt.

Met een troepenmacht van 25.000 strijders en een geavanceerd rakettenarsenaal is Hezbollah de sterkste niet-gouvernementele gewapende groepering ter wereld, beter getraind en uitgerust dan het Libanese leger. De terreurbeweging streeft evenals haar hoofdsponsor Iran naar de vernietiging van Israel.

Veel landen, waaronder Nederland, hebben Hezbollah als terroristische organisatie getypeerd. De EU heeft dat alleen gedaan met de ‘militante’ tak van de organisatie, een onderscheid dat Hezbollah zelf overigens niet maakt. De Verenigde Naties hebben de organisatie niet aangemerkt als terreurgroep, tot onvrede van Israel en Joodse organisaties wereldwijd.

 

‘Geschokt en teleurgesteld’

De tweet van Ján Kubiš kwam de Verenigde Naties op veel kritiek te staan. UN Watch riep bij monde van directeur Hillel Neuer op om de Slovaak per direct van zijn post te verwijderen. “U prees zojuist de leider van een terreurgroep die genocide pleegt in Syrië en burgers wereldwijd vermoord”, aldus Neuer. Ook de Israelische regering liet weten “geschokt en teleurgesteld” te zijn door de ontmoeting met de terrorist.

Het Israelische leger reageerde met een ludieke tweet: “Weet u wat ook noodzakelijke lectuur is? VN-resolutie 1701.” Dit document stelt dat Zuid-Libanon vrijgemaakt moet worden van alle gewapende groepen, om te waarborgen dat geen andere entiteit dan de Libanese overheid zelf de volledige autoriteit over het gebied heeft. Aan deze plannen is echter geen uitvoering gegeven: in werkelijkheid is het wapenarsenaal van Hezbollah enorm gegroeid.

 

Bron: CIDI.NL

Ga naar boven