De boekenplank

Corona: bouwstenen van Babylon – drs. E. Noordermeer

Corona: bouwstenen van Babylon – drs. E. Noordermeer

Dit boek is een bundeling van de vele blogs en artikelen die Noordermeer schreef naar aanleiding van de coronacrisis, aangevuld met updates. Opnieuw boeiend geschreven in een schrijfstijl die we van haar gewend zijn. We leven in de eindtijd waarin het systeem van...

Nieuw licht op oude woorden – Marc de Klijn

Nieuw licht op oude woorden – Marc de Klijn

De Bijbel is Gods unieke en onvervangbare openbaring, allereerst aan het volk Israël, maar daarnaast ook aan alle andere volken. De verrassende samenhang vertelt één groot verhaal van bevrijding en verlossing, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. In de Joodse...

Kamelenhaar, sprinkhanen en wilde honing – Drs. Philip van den Berg

Kamelenhaar, sprinkhanen en wilde honing – Drs. Philip van den Berg

De kenmerken van de profeet in Bijbelse tijden. In christelijk Nederland is de belangstelling naar ‘de profeet’ sterk toegenomen vanwege een groeiend verlangen naar geestelijke vernieuwing. Maar wat heeft de Bijbel ons hierover eigenlijk te zeggen? Waaraan kunnen wij...

De sedervertelling – Dr. R.S. van der Giessen, Drs. J. Strijker

De sedervertelling – Dr. R.S. van der Giessen, Drs. J. Strijker

Een bijbelse ‘herbeleving’ van de Laatste Maaltijd. Een toegankelijk en verrijkend boek om te gebruiken op de Pesachavond. Ook bedoeld voor mensen die weinig tot geen idee hebben waar de Bijbelse Pesachavond om draait. We hebben geprobeerd vanuit de Hebreeuwse...

Verborgen Schatten – Joseph Shulam

Verborgen Schatten – Joseph Shulam

“De Joodse manier van de eerste eeuw om de Schriften te begrijpen” Er is een traditionele Joodse uitspraak dat “de Thora 70 gezichten heeft”. De vraag rijst dan hoe een gewone Bijbelstudent al deze gezichten kan zien. In dit gemakkelijk te lezen, maar baanbrekende...

Ontmoeting in Jeruzalem – Derek & Lydia Prince

Ontmoeting in Jeruzalem – Derek & Lydia Prince

Ontmoeting in Jeruzalem is het verhaal van een lerares die het aandurft haar leven te laten leiden door de Heilige Geest – en van de stad die het geheim van de toekomst in zich bergt. Waarom riep God haar naar een land vol onrust, ver weg van huis? Ver weg van haar...

Nieuw: Alija en voorbede – Patricia Frame

Nieuw: Alija en voorbede – Patricia Frame

Voorbede voor de terugkeer van het Joodse volk. “Eindelijk – een goed boek dat gebed verbindt met alija – een uniek boek dat alleen Pat Frame zo kan schrijven. Vanuit een hart dat God haar gegeven heeft voor het Joodse volk en vanuit een heldere roeping voor de...

De eindtijd, wat gaat er gebeuren? – Derek Prince

De eindtijd, wat gaat er gebeuren? – Derek Prince

Als je bedenkt dat minstens een vierde deel van de Bijbel bestaat uit voorspellende profetie, dan kan het niet anders of we worden in deze tijd als een magneet naar haar bladzijden toegetrokken… Om ons heen volgen berichten van etnische conflicten, de opwarming van de...

Lichtinslag – Jennifer Guetta

Lichtinslag – Jennifer Guetta

Waargebeurde thriller Een archeologe wordt belaagd door een onzichtbare macht. Dan doet ze een adembenemende ontdekking. Wie brengt redding? Lichtinslag is het bloedstollende, waargebeurde verhaal van een Bijbels archeologe die ontdekt hoe reëel de geestelijke wereld...

Op de bres – Norman Grubb

Op de bres – Norman Grubb

Rees Howells was een eenvoudige man uit Wales, die leefde van 1879-1950, maar met een bijzonder krachtig wapen: Hij was een man van gebed. In dit spannende en ontroerende boek lezen we hoe God hem leerde op Hem te vertrouwen, hoe hij anderen lief moest hebben, en hoe...

Dromen en visioenen – Tom Doyle

Dromen en visioenen – Tom Doyle

Maakt Jezus de moslimwereld wakker? Een stille revolutie Wat zou jij doen als je moslim was en Jezus in een droom aan je verscheen? Als je in een visioen zijn diepe liefde en vrede ervoer en Hij je uitnodigde om Hem te volgen? Zou je in Hem gaan geloven? Zou je Hem je...

Het Hebreeuwse Koninkrijk van God door Gertruud Bakker

Het Hebreeuwse Koninkrijk van God door Gertruud Bakker

Hoe moet je de Bijbel lezen, te beginnen bij Genesis? Stromingen als intelligent design en creationisme gaven Gertruud Bakker onbevredigende antwoorden. Vanuit haar Joodse achtergrond begon ze de Bijbel vanuit een nieuw perspectief te benaderen. Meer inzicht in de...

Leven wij in de dagen van Noach? – Ds. Dick Langhenkel

Leven wij in de dagen van Noach? – Ds. Dick Langhenkel

Wij leven letterlijk in een adembenemende tijd. Dynamisch, maar ook verwarrend. Na een bezoek aan de replica van de ark van Noach vraagt Dick Langhenkel zich af of dit immense bouwwerk alleen een toeristische attractie is, een mooie herinnering aan oude Bijbelse...

EN / NL/ עב