Het Hebreeuws Letterverhaal… ons verhaal

Het Hebreews letterverhaal…. ons verhaal, is een programma dat wij maken in samenwerking met Studiehuis Reshiet.

In dit programma hebben we steeds een korte kennismaking met de Hebreeuwse taal
Het gaat niet om de taal op zich. Niet om ‘gegoochel met letters en getallen, maar om de taal, met letterbetekenis en getalswaarde, als toegangstaal tot de Hebreeuwse Bijbel, de Schriftgeworden Stem van Israels God.

Hebreeuws leren maakt mensen mondiger
Hebreeuws leren betekent rechtstreeks toegang krijgen tot een uniek Meesterwerk met een hoofdletter uit de wereldliteratuur: De Hebreeuwse Bijbel, de Schriftgeworden Stem van Israëls God.

Weliswaar zijn er heel veel goede vertalingen, maar elke vertaling legt een raster over de oorspronkelijke tekst, waardoor veel van het originele taalspel verloren gaat.

Dat geldt met name voor de Bijbel: er zouden 70 vertalingen nodig zijn om recht te doen aan deze unieke Literatuur en dan nog blijft het een vorm van behelpen. Dan nog blijven we onmondig, afhankelijk van geleerde tussenpersonen, theologen, taalkundigen die ons altijd weer moeten uitleggen wat er eigenlijk precies staat.

Waarom zouden we dat niet zelf kunnen opzoeken? Waarom wel Engels leren en niet het Hebreeuws, de Brontaal?

Kennismaken met de Hebreeuwse taal door middel van een letterverhaal, hoe is dat mogelijk? In onze Nederlandse taal is dat niet mogelijk: Onze letters a, b, c, tot en met z zijn tekens zonder betekenis. Codes, meer niet. Maar in het Hebreeuws heeft elke letter een naam, waarin een betekenis schuilt. Alfabetisch geordend laten deze betekenissen zich aaneenrijgen tot een zinvol verhaal.

Je kan zelfs meerdere verhalen ontdekken, omdat iedere letternaam als een diamant meerdere aspecten, meer kleuren heeft.

In ons programma is gekozen voor het verhaal van de drie uittochten: De uittocht van Abraham uit Ur, de uittocht van het volk uit Egypte en de uittocht van het volk uit Babel. Drie ingrijpende gebeurtenissen die de geschiedenis van Israël bepaald hebben. Maar ook de drie ingrijpende gebeurtenissen in het leven van ieder mens: de groei naar eigenheid, volwassenheid en rijpheid.

Over de taalkundige waarde van deze verhalen kan en mag je discussiëren, maar de grote onderwijskundige waarde van de Hebreeuwse taalromantiek voor iemand die wil beginnen met het leren van de Hebreeuwse taal is onmiskenbaar. Vreemde letters en woorden komen zo tot leven in hun eigen verhaal.

Wij hopen dat dit programma een begin mag zijn op de grote ontdekkingstocht door de vele geschiedenissen en onvergetelijke verhalen.

Beth

De tweede letter van het Hebreeuwse Alfabet, de Beth. Deze letter heeft de betekenis van ‘huis’. Het beschutte ouderlijk huis waar we ons als kind veilig voelen tegenover het onveilige buiten. Maar tegelijkertijd moeten we leren om open te staan voor het vreemde, het...

Aleph

We gaan op weg uit Ur: op weg naar eigenheid. De eerste negen letters van het Hebreeuwse alfabet vertellen het verhaal over de uittocht uit het geboortehuis op weg naar een eigen, uniek leven: het ‘ik’ tegenover het ‘gij’ of ‘jij’. Aleph De Aleph, de eerste in de rij...

EN / NL/ עב