Nederlandstalige gebedsinitiatieven

Bidstond te Renswoude

woensdagavond 2 november

Adres: Utrechtseweg 8A,
Tijd: Aanvang 19.30 uur
Iedereen is welkom om deel te nemen

Gebedsavond in Den Haag

donderdagavond 16 november

Adres: Abdis Eustachiastraat 13Aanvang: 20.00 uur.Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt.

Graag sporen wij u aan om ook zelf initiatieven te nemen om met medegelovigen bij elkaar te komen om samen te bidden, gewoon in huiskamers, of met uw kerk of gemeente. De situatie is zo ernstig, zo kritiek. Bid voor Israël, het Joodse volk, de soldaten, de Palestijnen (in werkelijkheid Arabieren, dvg), om vrede voor Jeruzalem, om een terugkeer tot God en ook voor de Joden in Nederland en elders in de wereld.

Pillar of Fire   

Vanwege de ernstige situatie in Israël zoeken we vanaf zondagavond 8 oktober elke avond via Zoom om 20:00 uur met elkaar Gods aangezicht voor het volk en land Israël.

Joël 2:17 Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen tussen de voorhal en het altaar, en laten zij zeggen: Ontzie Uw volk, HEERE, geef Uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen: Waar is hun God? 18 Toen nam de HEERE het op voor Zijn land, en Hij spaarde Zijn volk.

Bidt u mee?

Gods zegen,

Jack van der Tang

Comité Gemeentehulp Israël

Gezien de onverwachte aanval op zaterdag 7 oktober en de huidige oorlog in Israël reiken we de volgende gebedspunten aan:

  1. Bid voor de veiligheid van Israëlische burgers die door Hamas zijn ontvoerd naar Gaza, dat ze snel gered zullen worden.
  2. Bid voor de bescherming van zowel Joods als Arabisch leven.
  3. Bid om wijsheid voor de leiders van land en leger in Israël.
  4. Bid dat de rakettenregen stopt. En dat tijdens aanvallen mensen op wonderlijke manier beschermd zullen worden.
  5. Bid voor de mensen in de gebieden rond Gaza die een groot trauma hebben opgelopen door de onverwachte inval van Hamas in dorpen en huizen.
  6. Bid dat de haat- en doodscultuur in Gaza gebroken wordt.
  7. Bid dat de liefde van God de harten van mensen bereikt.
  8. Bid dat God de gelovigen mag inzetten om zijn Licht te laten schijnen in de donkerste nacht.
EN / NL/ עב