Actuele gebedspunten

      

Actuele gebedspunten voor Israël

Want de Heere zal Zijn volk niet verlaten, omwille van Zijn grote Naam, omdat het de Heere behaagd heeft u voor Hem tot een volk te maken. Prijs God voor wie Hij is en maak Hem groot. Loof hem in woorden en met liederen. 1 Samuel 12:22

– Bid met Joël 2:17 de woorden: ‘Spaar Uw volk Israel, Heere.’
– Bid voor de leiders van de regering en het leger van Israel, dat ze Goddelijke wijsheid zullen ontvangen bij het maken van plannen en keuzes.– Bid voor alle rouwenden, die geliefden hebben verloren.– Bid van allen van wie geliefden worden gegijzeld.– Bid om bescherming van de Israëlische militairen, die levensgevaarlijke operaties moeten uitvoeren.

– We mogen danken dat de Heere regeert, dat het Hem nooit uit handen loopt.– We mogen danken voor de steun, de hulp die Israel ontvangt uit binnen- en buitenland.

– Bid dat de Heere de geest van de genade en de gebeden schenkt over Zijn kinderen wereldwijd, dat er een golf van gebed zal zijn, in deze crisissituatie.– Bid dat de Heere ook met Zijn Geest werkt in Zijn volk, dat Joden gaan roepen tot God om redding en bescherming.

– We mogen bidden dat de Heere verootmoediging schenkt aan Zijn volk, dat ze hun zonden zullen belijden, dat hun harten open gaan voor de Messias, de Heere Jezus, dat Hij Zich aan hen zal openbaren.– Bid om bescherming voor Joodse mensen wereldwijd, die in angst verkeren over de dingen die komen gaan.– Bid dat wij klaar zullen staan om hen bij te staan, hoe, waar en wanneer dat nodig is.

– Bid dat Hezbollah zich afzijdig blijft houden en dat deze strijd niet uitloopt op een Derde Wereldoorlog.– Bid ook voor de situatie in Gaza, bid om bekering van de mensen daar.– Bid dat mensen die niets met Hamas te maken willen hebben, beschermd zullen worden.– Bid dat de terroristen in verwarring raken, dat de Heere angst en verwarring stuurt, dat ze tot het besef komen dat ze niet alleen tegen Israel strijden, maar ook tegen de God van Israel.

– Bid dat christenen wereldwijd wakker zullen worden en zullen beseffen dat de wederkomst van de Heere Jezus aanstaande is.– Bid dat Nederland Israel blijft steunen, dwars tegen alle kritiek en demonstraties in.– Ter afsluiting van deze gebedspunten, waar gemakkelijk vele aan kunnen worden toegevoegd, nog het laatste vers van Exodus 14. Daar mogen we ook om bidden, dat de Heere dit uitwerkt in Zijn volk.‘Toen zag Israel de machtige hand die de HEERE tegen de Egyptenaren had gekeerd, en het volk vreesde de HEERE en geloofde in de HEERE…’ (Exodus 14:31a).

  * Hamas heeft zelf verklaard dat zij deze aanval op Israël al twee jaar lang voor hebben bereid en ze zich goed voorbereid hebben met verrassingsaanvallen op het Israëlische leger.

  * Het is erg moeilijk om te zien vanuit gepantserde voertuigen, wat betekent dat aanvallen niet gemakkelijk te pareren zijn.

  * De terroristen kennen elke centimeter van hun gebied en kunnen zeer snel navigeren zonder ontdekt te worden.

  * Troepen staan op de grond, vooral te voet, blootgesteld aan verschillende soorten aanvallen en het is moeilijk om deze te pareren.

  * De meeste soldaten zijn tussen de 18 en 21 jaar en worden in hun werk deze dagen geconfronteerd met uiterst traumatische en gevaarlijke situaties naast zeer complexe taken om uit te voeren waar zij nog weinig ervaring mee hebben. 

  * Onervarenheid en gebrek aan scenariotraining kunnen een grote zwakte zijn voor het IDF-personeel.

  * Angst is een wapen dat tegen de IDF kan worden gebruikt en angst kan fouten veroorzaken.

  * Moderne oorlogsvoering wordt vaak gewonnen door luchtoverwicht. Israël heeft een van de beste luchtmachten ter wereld, maar zal op veel fronten moeten vechten. Hezbollah is in staat om vliegtuigen in te zetten om Israëli’s in Libanon schade te berokkenen.

  EN / NL/ עב