Gebed voor Israël

 

Gebed voor Israël

 

Wij, Joden en gelovigen-uit-de-heidenen samen, zijn opgeroepen om te bidden voor Israël, voor Zijn volk! Bidt u mee?

 

Zelfs ook wat de vreemdeling betreft, die niet tot Uw volk Israël behoort, maar uit een ver land komt omwille van Uw Naam, want zij zullen horen van Uw grote Naam, van Uw sterke hand en van Uw uitgestrekte arm – wanneer hij komt en naar dit huis zijn gebed richt, Luistert U dan in de hemel, Uw vaste woonplaats, en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot U roepen zal, opdat alle volken van de aarde Uw Naam kennen en U vrezen, zoals uw volk Israël, en erkennen dat Uw Naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb.
1 Koningen 8:41-43

 

Gebedsinitiatieven

Met de inval van Hamas in Israël en de gruwelijkheden die daar hebben plaatsgevonden, zijn er  steeds meer gebedsinitiatieven voor Israël, zowel van lokale gemeentes als zoombijeenkomsten waar u bij aan kunt sluiten. Op deze pagina hebben wij de Nederlandse en Engelstalige gebedsinitiatieven verzameld waar u aan mee kunt doen. Kent u een gebedsinitiatief dat hier niet wordt vermeld? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar info@radioisrael.nl.

 

EN / NL/ עב