Chanoeka is het Joodse lichtfeest en betekent (her)inwijding. Het feest staat niet in de Tenach, maar wordt beschreven in het boek van de Makkabeeën en door Flavius Josephus. Daarnaast lezen we dat de Heere Jezus dit lichtfeest in Jeruzalem meevierde (Johannes 10:22).

In dit artikel ga ik in op de betekenis van Chanoeka. Hier vind je een overzicht:

Chanoeka en Jodenhaat

Chanoeka en het doel van het leven

Chanoeka en de kracht van geloven

Chanoeka en de overwinning op het duister

Chanoeka en de Tempel

Het wonder van Chanoeka

Chanoeka en de Messias

– – – – –

Bron: https://christenenvoorisrael.nl

EN / NL/ עב