Uitzending gemist

We lezen mee met Israel: Devariem 1:1-3:22 – Jesaja 1:1-27 – Handelingen 7:51-8:4 (Shabbat Chazon) In het boek Deuteronomium neemt Mozes afscheid van het volk. Maar voordat hij dat doet,…
De parasjat Mattot vinden we in Bemidbar oftewel Numeri 30:1 tot 32:42. Er worden verordeningen gegeven met betrekking tot hen handelen inzake geloften die door een man, een vrouw of…
Inleiding op Parashat Pinechas Lezen: Num. 25:10-29:40, Jer.1:1- 2:3 of 1 Kon.18:46-19:21. Denkt u wel eens na over een erfenis? Soms wordt je er onverwachts bij bepaald door het plotselinge…
In Deut 23:4-5 staat de geschiedenis waar deze parashat over gaat kort samengevat: De Moabieten zijn u op de weg niet tegengekomen met brood en met water, als gij uit…