De boekenplank

De Genesispatronen – dr. R.S. van der Giessen

De Genesispatronen – dr. R.S. van der Giessen

“Patronen zijn overal aanwezig om ons heen. Ons menselijk brein is uitermate geschikt om deze patronen te herkennen. Sterker nog, we zijn eerder geneigd om patronen te zien dan details. Neem de titel van dit boek: het menselijk brein dwingt ons eerder letters te...

Op de boekenplank: Israel in het hart van de Kerk

Op de boekenplank: Israel in het hart van de Kerk

Israel in het hart van de Kerk – Jezus in het hart van Israël - €16,50 “De Messiasbelijdende Joodse theoloog Mark Kinzer laat verrassend nieuw licht schijnen op bekende teksten uit het Nieuwe Testament. De verhouding tussen Jezus, Israël en de Kerk komt er zo ineens...

Dit zijn de dagen van Elijah – Anco van Moolenbroek

Dit zijn de dagen van Elijah – Anco van Moolenbroek

Ineens is hij daar: de profeet Elijah. Hij verschijnt in de dagen van Achab en Izebel. Waarom is hij daar juist op dat moment? Deze diepgaande studie van 1 Koningen 17 laat zien dat de dagen van Elijah een blauwdruk zijn voor de tijd. Ook voor de dag van vandaag. De...

De Steen des Aanstoots – Lars Enarson

De Steen des Aanstoots – Lars Enarson

€4,95 “Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is”; en: “Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.” (1 Petr. 2:6). In dit belangrijke en hoogst noodzakelijke boek geeft Lars Enarson een overzicht van het geloof in de godheid van de Messias...

Waarom ik?

Waarom ik?

“Oprichter Jacob Damkani is evangelist in hart en nieren en heeft vele Israëli’s het goede nieuws over hun Messias gebracht. Jacob groeide op in een religieus gezin in Israël en kwam tijdens een spirituele zoektocht in de Verenigde Staten tot geloof in Jezus. God riep...

Op de boekenplank: De doden zullen herrijzen – Marc de Klijn

Op de boekenplank: De doden zullen herrijzen – Marc de Klijn

“Een tweede belangrijke ontwikkeling in mijn leven was het ontdekken van mijn eigen Joodse wortels, mijn Joodse afkomst die jarenlang – tot een heftig bezoek aan het voormalig vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in 1995 – verborgen was gebleven. Een introspectieve...

De Holocaust ontmaskerd – Nigel Woodley

De Holocaust ontmaskerd – Nigel Woodley

“De vraag van de twintigste-eeuw is beantwoord in “De Holocaust ontmaskerd”: Bijbelse verantwoording van de Joodse tragedie.” Dit boek is het eerste dat een Bijbelse vertelling en een uitgebreide verantwoording geeft over de grootste tragedie in de menselijke...

Leren in de stilte – De namen van God – Derek Prince

Leren in de stilte – De namen van God – Derek Prince

“In de Bijbel openbaart God zichzelf door een aantal verbondsnamen, die ons heel veel leren over Zijn karakter. Als je God beter wilt leren kennen, bestudeer dan wie Hij zelf zegt dat Hij is. Hij maakt zichzelf onder andere bekend als de Almachtige, de Aanwezige, de...

Met Israel op weg naar de Eindtijd – Jan van Barneveld

Met Israel op weg naar de Eindtijd – Jan van Barneveld

Bij de derde druk: “Het is al tien jaar geleden toen de tweede, bijgewerkte druk van dit belangrijke boek over Israël, de eindtijd en de kerk verscheen. Verschillende profetisch belangrijke ontwikkelingen die de schrijver toen al zag aankomen en in “Met Israël op weg...

Ezau, hij is Edom – Anco van Moolenbroek

Ezau, hij is Edom – Anco van Moolenbroek

GOD VERTELT VANAF HET BEGIN WAT HET EINDE ZAL ZIJN Ezau, de broer van Jakob, is niet het meest voor de hand liggende onderwerp voor een diepgaande Bijbelstudie. Wij kennen Ezau vooral als de man die zijn eerstgeboorterecht verachtte. In Genesis is echter een heel...

De Joodse Jezus – Gertruud Bakker

De Joodse Jezus – Gertruud Bakker

“De diepere betekenis in Zijn spreken en handelen Heeft u zich nooit afgevraagd waarom we naar de bergen moeten kijken of daar onze hulp vandaan komt zoals Psalm 121 ons vertelt? Is Jezus echt ruw tegen de Syro-Fenicische vrouw? Wat gebeurde er nu werkelijk aan het...

Kristallnacht en Kamp Westerbork – Klaas de Jong

Kristallnacht en Kamp Westerbork – Klaas de Jong

Slaagden we voor de test van Hitler in november 1938? Nadat in de Kristallnacht alle synagogen in brand waren gestoken, keek Hitler naar de reacties in het buitenland. De krantenkoppen logen er niet om maar de regeringen van de vrije landen zwegen. Ons kabinet Colijn...

Waarom Israël? Een persoonlijke zoektocht – Hyacinth Bos-Halfhide

Waarom Israël? Een persoonlijke zoektocht – Hyacinth Bos-Halfhide

In dit boek neemt ze de lezer mee in haar zoektocht naar de plaats die Israël inneemt in het plan van God; toen, nu en in de toekomst. Ze duikt in de rauwe feiten van de boeiende geschiedenis van Israël, en onderzoekt in het Woord van God. Waarom Israël? .. een...

De Didache – Het onderwijs van de apostelen – Arjan de Kok

De Didache – Het onderwijs van de apostelen – Arjan de Kok

‘Bewaar wat u is toevertrouwd, let op uzelf en de leer’ (1 Tim. 4:16, 6:20)  “Bij de bestudering van het leven van de eerste gemeente stuitte ik op een mij onbekend geschrift: de leer der apostelen, kortweg ‘de leer’, of de Didache genoemd. Deze ‘leer’ komt in de...

De Messias leren – Edjan Westerman

De Messias leren – Edjan Westerman

“Als Israëls verkiezing en roeping deel uitmaken van het DNA van de Schrift, waarom lijkt het christelijk verhaal over de Messias, Israël en de volken dan zo vaak een andere genetische structuur te hebben? Het boek in één zin: "Tegen de donkere achtergrond van zo’n...

EN / NL/ עב