Een bijbelse ‘herbeleving’ van de Laatste Maaltijd.

Een toegankelijk en verrijkend boek om te gebruiken op de Pesachavond. Ook bedoeld voor mensen die weinig tot geen idee hebben waar de Bijbelse Pesachavond om draait. We hebben geprobeerd vanuit de Hebreeuwse grondtekst en Bijbelwoordstudies meer licht te geven op de handelingen die men verricht tijdens de Pesachmaaltijd.

Jezus vierde ieder jaar Pesach met zijn familie, lezen we in Lukas 2 vers 42. De Laatste Maaltijd van Jezus/Jehoshua krijgt meer diepgang wanneer we stapsgewijs het grote gebeuren van de Uittocht uit Egypte naast de Uittocht van Jezus/Jehoshua leggen. De Sederavond is voor jong en oud. We wensen u veel plezier met deze zeer unieke Hagadah/Pesachvertelling, prachtig geillustreerd met tekeningen in de stijl van het cursusboek ‘Hebreeuws in zes dagen’.

Klik hier om naar de winkel te gaan.

EN / NL/ עב