Heb een vrolijk Purim feest met elkaar!

Heb een vrolijk Purim feest met elkaar!

We hopen dat het Purim PowerPoint webinar boeiend genoeg voor u was en de bijzondere geschiedenis en kennis over het Purimgebeuren van circa 2500 jaar geleden weer enigszins is opgefrist😊. In Esther 9: 28 staat dat de herinnering aan Purim nooit in ongebruik...
EN / NL