In het Leerhuis wordt wekelijks een deel (‘parashah’) van de Thora (de vijf boeken van Mozes) uitgelegd. Daarbij worden ook aanvullende lezingen uit de profeten (Haftara) betrokken, en de gedeelten uit het Nieuwe Testament (B’rit HaChadashah) die door Messiaanse leiders worden aanbevolen. Tevens neemt de presentator ‘eigen’ verbindende Bijbelteksten op.

In deze studies wordt de eenjarige cyclus van Thora-lezingen gevolgd, zoals die door de meeste Messiasbelijdende gemeenten wordt gelezen. Om verwarring te voorkomen wordt het rooster gevolgd zoals dat in de diaspora (buiten Israël) wordt gehanteerd (die wijkt soms af van de lezingen in Israël).

Presentatie

Afwisselend door Anco van Moolenbroek, Kees Duijzer, Robert Berns en Arnold Visser.

Uitzending

Iedere vrijdag 21:00 uur

Herhalingen

zaterdag   02:00, 10:00 uur en 19:00 uur
zondag     02:00 en 09:00 uur
maandag  02:00 uur

– – – – –

Leesrooster

Datum Presentator Parashat Thora
4 jan Anco van Moolenbroek Wajigasj Gen. 44:18-47:27
11 jan Robert Berns Wajechi Gen. 47:28-50:26
18 jan Kees Duijzer Sjemot Exod. 1:1-6:1
25 jan Arnold Visscher Waëra Exod. 6:2-9:35
1 feb Anco van Moolenbroek Bo Exod. 10:1-13:16
8 feb Robert Berns Besjalach Exod. 13:17-17:16
15 feb Kees Duijzer Jitro Exod. 18:1-20:26(23)
22 feb Arnold Visscher Misjpatiem Exod. 21:1-24:18
29 feb Anco van Moolenbroek Troema Exod. 25:1-27:19
7 maa Robert Berns Tetsavee Exod. 27:20-30:10
14 maa Kees Duijzer Ki Tisa Exod. 30:11-34:35
21 maa Arnold Visscher Wajakheel / Pekoedee Exod. 35:1-38:20 /
Exod. 38:21-40:38
28 maa Anco van Moolenbroek Wajikra Lev. 1:1-6:7(5:26)
4 apr Robert Berns Tsav Lev. 6:8(1)-8:36
11 apr Kees Duijzer Pesach Exod. 12:21-51
18 apr Arnold Visscher Sjemini Lev. 9:1-11:47
25 apr Anco van Moolenbroek Tazria / Metsora Lev. 12:1-13:59 /
Lev. 14:1-15:33
2 mei Robert Berns Acharee Mot / Kedosjiem Lev. 16:1-18:30 /
Lev. 19:1-20:27
9 mei Kees Duijzer Emor Lev. 21:1-24:23
16 mei Arnold Visscher Behar / Bechoekotaj Lev. 25:1-26:2 /
Lev. 26:3-27:34
23 mei Anco van Moolenbroek Bemidbar Num. 1:1-4:20
30 mei Robert Berns Bemidbar / Sjavoe’ot Num. 1:1-4:20
6 jun Kees Duijzer Naso Num. 4:21-7:89
13 jun Arnold Visscher Behaälotcha Num. 8:1-12:16
20 jun Anco van Moolenbroek Sjelach lecha Num. 13:1-15:41
27 jun Robert Berns Korach Num. 16:1-18:32
4 jul Kees Duijzer Choekat / Balak Num. 19:1-22:1 /
Num. 22:2-25:9
11 jul Arnold Visscher Pinchas Num. 25:10-29:40 (30:1)
18 jul Matot/Masee Num. 30:1(2)-32:42 /
Num. 33:1-36:13
25 jul Robert Berns Devariem Deut. 1:1-3:22
1 aug Kees Duijzer Waëtchanan Deut. 3:23-7:11
8 aug Arnold Visscher Ekev Deut. 7:12-11:25
15 aug Reëe Deut. 11:26-16:17
22 aug Robert Berns Sjobiem Deut. 16:18-21:9
29 aug Kees Duijzer Ki Tetsee Deut. 21:10-25:19
5 sep Arnold Visscher Ki Tavo Deut. 26:1-29:9(8)
12 sep Anco van Moolenbroek Nitsaviem / Wajelech Deut. 29:10(9)-30:20 /
Deut. 31:1-30
19 sep Robert Berns Jom Teroea / Rosj haSjana Gen. 21:1-34
Deut. 32:1-52
26 sep Kees Duijzer Haäzinoe
3 okt Arnold Visscher Soekot Lev. 22:26-23:44
10 okt Anco van Moolenbroek Wezot habracha / Sjemini Atseret Deut. 33:1-34:12 /
Deut. 14:22-16:17

Voor de aanvullende Haftara en B’rit HaChadashah lezingen, zie het Thora Flame leesrooster 5880.

CHAZAK, CHAZAK, ve’NITCHAZEK

WEES STERK, WEES STERK, EN WORDT VERSTERKT!

Delen
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
EN / NL