Psalm 93 -5-:  Over Gods wonen onder de mensen gesproken
26/06/2020

Psalm 93 -5-: Over Gods wonen onder de mensen gesproken

Passage: Psalm 93

De HEERE is Koning

De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed,
de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht.
Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen;

vast staat Uw troon, van oudsher,
U bent van eeuwigheid.

De rivieren verheffen, HEERE,
de rivieren verheffen hun stem,
de rivieren verheffen hun gebruis.

De HEERE in de hoogte is machtiger
dan het bruisen van machtige wateren,
de machtige golven van de zee.

Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar;
de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE,
tot in lengte van dagen

Psalm 93 -5-

Over Gods wonen onder de mensen gesproken
We zijn bijna aan het einde van de psalm gekomen we willen vandaag nog even nadenken over de laatste verzen

Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar;
de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE,
tot in lengte van dagen

In dit laatste vers wordt de grote macht van de HEERE betrokken op Zijn uitspraken die Hij aan Zijn Volk Israel bekend zijn gemaakt: die zijn betrouwbaar. Omdat Hij betrouwbaar is.

Het hier gebruikte woord voor getuigenissen komst in psalm 119 heel vaak voor.

Zo zijn wij welzalig of uitermate gelukkig, wanneer wij Zijn getuigenissen in acht nemen. Psalm 119, vers 2 zegt:

Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,

En wat te denken van Psalm 119, vers 14, waarin de dichter er van getuigt:

In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer

En Psalm 119, vers 24

Ja, Uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap,

Maar dat gaat allemaal niet vanzelf want  zegt Psalm 119, vers 36

Neig mijn hart naar Uw getuigenissen

Psalm 119, vers 129

Uw getuigenissen zijn wonderen,

Psalm 119, vers 144

Uw rechtvaardige getuigenissen zijn voor eeuwig;

Tsja, Gods getuigenissen, Zijn Woord, maakt je uitermate gelukkig, maakt je blij, verwonderen je elke keer weer en staan zo vast als een huis, ze zijn voor eeuwig.

de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE,
tot in lengte van dagen

Gods heiligheid is in Zijn woning voor altijd als sieraad aanwezig. Daar eindigt de psalm mee.

Daarop hoorde ik Iemand uit het huis met mij spreken, terwijl de Man naast mij bleef staan,

In Ezechiël 43 lezen we de volgende indrukwekkende, profetische woorden over Gods huis

Daarop leidde Hij mij naar de poort, de poort die naar het oosten gekeerd was.
En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten, en Zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren, en de aarde werd verlicht vanwege Zijn heerlijkheid.
En de aanblik van het visioen dat ik zag, was als het visioen dat ik gezien had, toen ik kwam om de stad te gronde te richten. Het waren visioenen als het visioen dat ik aan de rivier de Kebar gezien had. Toen wierp ik mij met het gezicht ter aarde.
En de heerlijkheid van de HEERE kwam het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag.
Toen hief de Geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van de HEERE had het huis vervuld.
Daarop hoorde ik Iemand uit het huis met mij spreken, terwijl de Man naast mij bleef staan,
en Hij zei tegen mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten.

Wat een geweldige tijd zal dat zijn, wanneer de HEERE voor eeuwig zal wonen onder Zijn volk, de Israëlieten! Het is haast niet indenken wat en hoe dat zal zijn. Ja er ligt bij wijze van spreken nog veel op de plank aan onvervulde beloften en profetieën. Maar, zoals de psalm zegt,

Zijn getuigenissen zijn zeer betrouwbaar!

Daar willen we het vandaag maar bij laten. We zien uit naar Zijn komst, naar Zijn wonen onder de mensen! Volhouden hoor! We zijn er bijna, maar nog niet helemaal!

We gaan zo luisteren naar een lied uit de bundel van Opwekking, lied 715, wat hou ik van uw huis. Met Kinga Ban.

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
De binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
Bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
Vol van verlangen op weg zijn,
Zelfs in het dorre bomendal
Zien zij een bron en regenval,
Gaan zij van zegen tot zegen,
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
Dan duizend dagen…

Bron: Musixmatch

Klik hier om naar het lied te luisteren.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב