Psalm 93 -4-: Over storm en stilte gesproken
25/06/2020

Psalm 93 -4-: Over storm en stilte gesproken

Passage: Psalm 93

De HEERE is Koning

De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed,
de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht.
Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen;

vast staat Uw troon, van oudsher,
U bent van eeuwigheid.

De rivieren verheffen, HEERE,
de rivieren verheffen hun stem,
de rivieren verheffen hun gebruis.

De HEERE in de hoogte is machtiger
dan het bruisen van machtige wateren,
de machtige golven van de zee.

Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar;
de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE,
tot in lengte van dagen

Psalm 93 -4-

Over storm en stilte gesproken
Gisteren hebben we met elkaar stilgestaan bij een persoonlijke toepassing van Gods regering in jou en mijn leven. En wat kunnen we daar, zeker in dagen waarin we moeite en verdriet ervaren, een troost en kracht uit putten.

Maar er is eveneens een letterlijke en profetische betekenis van deze psalm aan de orde.

Want wees eerlijk, bekruip jou soms in deze dagen niet de gedacht eens waar het met deze wereld heen gaat? Ik ben, om het zo maar eens te zeggen, niet van voor de oorlog, en ik beweer zeker niet dat het vroeger allemaal beter was, maar de problemen van de tijd waarin wij leven kunnen we toch ook niet onder het ‘tafelkleed’ vegen lijkt me.

Aan de krant, de televisie en in zijn algemeenheid de media is weinig of geen plezier meer te beleven. Veelal is het een opeenstapeling en een opsomming van ellende en rampspoed. We hebben de ene ellende nog niet achter de rug of de volgende ramp staat alweer voor de deur. Soms bekruipt me het gevoel dat Job misschien wel had toen er steeds maar weer een bode met een heel slechte tijding kwam.

Oorlogen, honger, droogte, ongekend felle branden in grote delen van de wereld, regiems die hun eigen onderdanen systematisch onderdrukken of erger doden, de pest die we Corona noemen en de wereld in haar greep houdt en het daaraan gekoppelde ineenstorten van de economie en het probleem straks van de voedselketen. En de leiders van deze wereld weten niet veel anders te vertellen dat we anderhalve meter afstand moeten houden en vooral vol moeten houden.

En inderdaad, het beest, uit de afgrond heeft een mond, de tegenwoordige media gekregen. En wat hem niet bevalt wordt niet gepubliceerd en wanneer andere dat doen wordt dat gecensureerd en verwijderd van de social media zoals Facebook en Twitter.

Johannes schrijft in Openbaring 13:11

En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.

Inderdaad, de draak van de media. Wil je een voorbeeld? Denk maar eens aan de berichtgeving over Israel. Eenzijdig altijd veroordelend en de mensen, regeringen, Verenigde Naties beïnvloedend. Mensen weten nauwelijks van de geschiedenis van Israel, maar wanneer je een gesprek aan gaat over Israel bemerk je niet of nauwelijks enige sympathie voor Gods Volk. Onvoorstelbaar hoe nagenoeg de hele wereldbevolking betoverd is door de media die veelal als een draak over Zijn volk spreekt.

We leven in onze dagen zoals psalm 93 zegt:

De rivieren verheffen, HEERE,
de rivieren verheffen hun stem,
de rivieren verheffen hun gebruis.

De HEERE in de hoogte is machtiger
dan het bruisen van machtige wateren,
de machtige golven van de zee.

In de bijbel zijn de wateren en breder gezien de zee een het type van de volkeren. En we zien in onze dagen de vervulling van de woorden die we zojuist gelezen hebben. Dat de rivieren zich verheffen, het machtige bruisen van de wateren en de machtige golven van de zee.

Maar weet je, als je naar de zee kijkt, kijk je echt verkeerd. Dan dreig je net als Petrus weg te zinken in de golven van de zee. Dat brengt zwaarmoedigheid of zelfs depressiviteit en soms zelfs zwartgalligheid. Maar in het Woord van God is altijd weer een ‘maar’.

We worden namelijk niet opgeroepen om naar de golven van de zee te kijken, maar naar de HEERE in de hoogte. We worden opgeroepen om omhoog te kijken, want zegt de psalm: De HEERE in de hoogte is machtiger dan het bruisen van de zee.
Wil je een bewijs? Luister maar naar dit waargebeurde verhaal met een geweldige afloop uit Mattheus 14.

In de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee.
En toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst.
Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd.
Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.
Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen.
Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij!
Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?
En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen.

Weet je wat mij trof? Dit: Toen Petrus op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij! Jezus stak meteen Zijn hand uit…

En dan nog iets opmerkelijks waar we eigenlijk zomaar overheen kunnen lezen, maar deze geschiedenis speelt zich af ‘in de vierde nachtwake’.

De vierde nachtwake is een scheepsuitdrukking die duurde van ongeveer 3 uur ´s nachts tot zonsopkomst. Dat was dus de periode net voor de dageraad. De periode dus dat de nacht overgaat in de dag. De periode dat het licht wordt. In profetisch perspectief dat de dag aanbreekt waarop de komst van de HEERE Jezus een realiteit zal zijn.

Net zoals in de geschiedenis die we zojuist gelezen hebben:

In de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee.

U mag er van denken wat u wilt, maar ik wil geloven dat we in de tijd waarin wij nu leven in de vierde nachtwake leven. De periode net voor de dageraad. De periode dat Zijn komst aanstaande is. En sommigen zien net als in de geschiedenis spoken, maar lezen we

… meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd.

En zo staat het eigenlijk ook in Psalm 93 in andere bewoordingen. De machtige watermassa’s van de zeeën en rivieren bedreigen de wereld. In poëtische herhaling staat er dat ze kolken en heel hoog golven. Maar daarbovenuit triomfeert de HEERE. Laat de stromen maar aanzwellen… meer dan het geluid van de watermassa’s is JaHWeH!

We gaan luisteren naar een lied dat gaat over lopen op het water.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב