Psalm 93 -2-:  Over de Koning gesproken
23/06/2020

Psalm 93 -2-: Over de Koning gesproken

Passage: Psalm 93

De HEERE is Koning

De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed,
de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht.
Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen;

vast staat Uw troon, van oudsher,
U bent van eeuwigheid.

De rivieren verheffen, HEERE,
de rivieren verheffen hun stem,
de rivieren verheffen hun gebruis.

De HEERE in de hoogte is machtiger
dan het bruisen van machtige wateren,
de machtige golven van de zee.

Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar;
de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE,
tot in lengte van dagen

Psalm 93 -2-

Over de Koning gesproken
Vandaag willen we weer verder nadenken over deze psalm nadat wij gisteren hier een begin mee hebben gemaakt.

De psalm begint met vast te stellen dat de HEERE regeert. Punt uit zou ik haast zeggen. Maar ja, dan wordt het wel een erg korte overdenking. En daarbij komt dat de uitspraak dat de HEERE regeert zowel binnen de als buiten de christenheid bestreden wordt.

Want hoe kan het dat wanneer Hij het voor het zeggen heeft er zoveel ellende, oorlog en verdriet is? En wat te denken van de uitspraak: Als ik God was, dan… Gisteren ontmoette ik een man in de winkel en we kregen een praatje dat er zoveel ellende in onze dagen is. Hij had net naar een filmpje gekeken wat opgenomen was in de Filippijnen waar de kinderen op de vuilnishopen nog iets bruikbaars en eetbaars hopen te vinden. Straatkinderen die in de jungle van de criminaliteit leven en op verschrikkelijke wijze al of niet seksueel misbruikt worden door andere ‘mensen’ tussen aanhalingstekens. Kennelijk was hij van Rooms Katholieke afkomst want hij eindigde met de vraag: Ik snap niet hoe onze lieve Heer dit allemaal maar toestaat.

Wat zou jij geantwoord hebben? En dan toch maar vol blijven houden dat Hij het voor het zeggen heeft in deze wereld?? Snap je het dilemma van deze man? De korte ontmoeting beëindigde hij in het kader van de Corona en de daaraan gekoppelde economische crisis die momenteel rondwaart met de woorden: ‘Ik geloof dat onze lieve Heer deze wereld aan het resetten is meneer’. En hij wenste mij goedendag.

We gaan weer terug naar de tekst. De Hebreeuwse tekst luidt: YaHWeH Malak. YaHWeh Koning. Een werkwoord ontbreekt dus. En dat zorgt natuurlijk voor talloze discussies. Want moet hier nu staan: YaHWeh is Koning of YaHWeH wordt koning.

Maar misschien is het wel beiden waar. Ik bedoel dat Hij Koning is en wordt. Want waarom zou één oplossing de juiste zijn? Zo wordt hij meerdere malen als de overste van deze wereld of de overste van deze eeuw of aioon (dit tijdperk) genoemd:

In Johannes 12 vers 31 lezen we:

Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden.

En in Johannes 16:11 lezen we:

En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

En in Joh. 14:30:

Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets.

Maar hoe het ook zei uiteindelijk hebben we met een overwonnen overste van de wereld te maken want lezen we in Kolossenzen 2:15

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Hoewel hij dus de overste van deze wereld wordt genoemd loopt hij duidelijk aan het lijntje bij Hem die het al regeert. Immers Jezus is overwinnaar. Hij heeft gezegd: Het is volbracht.

Hij is bekleed met het hoogste gezag dat Hem omgeeft met koninklijke gewaden. Koning Willem Alexander heeft de titel van majesteit en daar wil ik natuurlijk niets aan af doen, maar hij kan natuurlijk niet in de schaduw staan met deze Majesteit met een hoofdletter. Want Hij is zich bekleed met macht. De Macht van onze koning is slechts zeer beperkt. Eigenlijk mag hij niets eens zeggen wat hij zou willen want hij staat onder ministeriele verantwoordelijkheid. Maar onze Koning, de Koning van de aarde heeft werkelijke macht. Macht over alles en iedereen.

Psalm 104 zegt het zo:

Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

En weet je wat de HEERE er Zelf over zegt in Jesaja 66 vers 1?  Dat laat denk ik aan duidelijkheid niets te wensen over. Luister maar:

Zo zegt de HEERE:
De hemel is Mijn troon
en de aarde de voetbank van Mijn voeten.

De psalm waar we met elkaar over nadenken begint met de woorden:

De HEERE regeert

En wie regeert zit op een troon niet waar? Niks onduidelijkheid en geen onzekerheid. Hij heeft deze wereld in Zijn hand en Hij heeft het Midden Oosten in Zijn hand en hij heeft jouw en mijn leventje in de hand. Inderdaad Hij is Overwinnaar. Dat lijkt me voor vandaag voldoende. Als we Hem kennen staan we aan de winnende kant. Paulus en daarmee de HEERE God noemt ons zelfs meer dan overwinnaars.

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.

Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

Want ik ben ervan verzekerd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

We luisteren naar de prachtige uitvoering van het lied Jezus is Overwinnaar.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב