Psalm 93 -1-:  Over de zee gesproken
22/06/2020

Psalm 93 -1-: Over de zee gesproken

Passage: Psalm 93

De HEERE is Koning

De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed,
de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht.
Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen;

vast staat Uw troon, van oudsher,
U bent van eeuwigheid.

De rivieren verheffen, HEERE,
de rivieren verheffen hun stem,
de rivieren verheffen hun gebruis.

De HEERE in de hoogte is machtiger
dan het bruisen van machtige wateren,
de machtige golven van de zee.

Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar;
de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE,
tot in lengte van dagen

Psalm 93 -1-

Over de zee gesproken
Vandaag denken we na over het vervolg van psalm 81 en dat is psalm 93.

Want, zoals we eerder besproken hebben geeft de Misjna aan dat de levieten in de tempel de volgende psalmen zongen op de zeven dagen van de week: Op de eerste dag, de zondag, Psalm 24 en op de maandag Psalm 48, op de dinsdag Psalm 94, op de donderdag Psalm 81 op de vrijdag Psalm 93 en tenslotte op de laatste dag, de zevende dag, de sabbat Psalm 92.

De Misjna is een verzameling Joodse mondelinge wetten en tradities die Gods geschreven wet aanvult en interpreteert, vooral de wet van Mozes.

En dan staan we nu stil bij Psalm 93.

In de psalm wordt door de dichter gezongen over het koningschap van de HEERE. In de Hebreeuwse tekst ontbreekt het opschrift zoals hier vermeld met de woorden: De HEERE is Koning. In de Septuagint wordt wel een opschrift gebruikt waarin gesproken wordt over de dag voor de sabbat.

Door de Joden wordt de psalm ook wel in relatie gezien tot het bewoond worden van de aarde tijdens de scheppingsweek op de zesde dag toen Adam geschapen werd. Er wordt ook een relatie gezien met de herbevolking van het land met de ballingschap vanuit Babel.

Vanwege de inhoud van de psalm die spreekt over de relatie tussen de aarde en de wateren, is de eerste optie het meest voor de hand liggend. Het opschrift verwijst dan vooral naar de zesde scheppingsdag, toen de dieren en de mens, Adam geschapen werden. Vanuit dat oogpunt is het dan ook begrijpelijk dat deze psalm op de zesde dag van de week gezongen werd, voorafgaand aan de sabbat, de zevende dag.

In deze Psalm wordt het Koningschap van de HEERE, van de Ene beschreven. Hij heeft macht over de wateren en zeeën. Hij is de Enige stabiele factor in deze wereld. Alleen op Hem kunnen wij aan.

De dichter van de psalm spreekt niet alleen over de HEERE, maar ook tot Hem en met Hem. Zomaar even een vraag tussen door. Ken jij dat ook? Niet alleen maar over Hem spreken, maar ook tot Hem en met Hem? Want dat is o zo belangrijk.

Ik ben niet meer zo piepjong, en dan heb je toch wel het een ander meegemaakt in je leven. Allerlei gebeurtenissen die soms levensbedreigend kunnen zijn of er kunnen allerlei moeilijkheden op je weg in dit leven komen. Wat is het dan belangrijk om het er met Hem over te hebben. Want, zoals ik zojuist al zei: Hij is te midden van alle zeestormen de enige stabiele factor in je leven. Maar hou dan maar vast dat Hij de uiteindelijke macht heeft. Soms kunnen omstandigheden dan nog hetzelfde blijven. Soms kun je letterlijk doodziek worden, maar als Hij er bij is, is alles anders. Ook dan gaat de storm in je leven liggen.

De Heere Jezus heeft Zijn macht over het water en andere al of niet demonische krachten tijdens Zijn leven op aarde talloze malen bewezen. En in Openbaring lezen we in hoofdstuk 21 dat er zelfs geen zee meer zal zijn:

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.

De zee is in de Bijbel het type van de volkerenzee, die door ‘storm’ wordt geteisterd en die hoe langer hoe ‘onstuimiger’ wordt tot zij haar climax bereikt in de komst van het beest uit de zee:

En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op die hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering (Opb. 13:1).

Israël bevindt zich nog steeds ‘op zee’, te midden van de volken en wordt van alle kanten door de ‘storm’ belaagd. Door de bekering tot de ‘Meerdere van Jona’ zal voor hen de rust weerkeren en de storm bedaren. De belofte luidt in Jeremia 30:10:

Gij dan, vrees niet, o, Mijn knecht Jakob! spreekt de Heere, ontzet u niet, Israël! Want zie, Ik zal u uit verre landen verlossen, en uw zaad uit het land van hun gevangenis; en Jakob zal weerkomen, en stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn, die hem verschrikt.

Want lezen we in Psalm 93:

De rivieren verheffen, HEERE,
de rivieren verheffen hun stem,
de rivieren verheffen hun gebruis.

De HEERE in de hoogte is machtiger
dan het bruisen van machtige wateren,
de machtige golven van de zee.

Tot zover vanmorgen deze korte bloemlezing over psalm 94. De volgende keer hopen we weer wat inhoudelijker in te gaan op deze mooie psalm.

Als afwisseling van de liederen die we tegenwoordig aan het eind van het programma laten we hierna een Joodse versie horen vanuit Psalm 93, Adonay Malakh, de HEERE regeert.

We gaan hier luisteren naar het lied.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב