Psalm 72 -13- Over Gods heerschappij gesproken
17/03/2021

Psalm 72 -13- Over Gods heerschappij gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gebed voor Salomo

1Voor Salomo.
O God, geef de koning Uw recht
en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning.

2Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid
en over Uw ellendigen met recht.

3De bergen zullen voor het volk vrede dragen
en de heuvels, met gerechtigheid.

4Hij zal de ellendigen van het volk recht doen,
Hij zal de kinderen van de arme verlossen
en de onderdrukker verbrijzelen.

5Zij zullen U vrezen zolang de zon en de maan er zijn,
van generatie op generatie.

6Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld,
als regendruppels die de aarde bevochtigen.

7In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen;
er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is.

8Hij zal heersen van zee tot zee,
van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.

9De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken,
Zijn vijanden zullen het stof oplikken.

10De koningen van Tarsis en de kustlanden
zullen schatting brengen;
de koningen van Sjeba en Seba
zullen schatten aanvoeren.

11Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen,
alle heidenvolken zullen Hem dienen.

Psalm 72 -13-

Over Gods heerschappij gesproken

Ik lees het laatste vers nog maar eens:

11Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen,
alle heidenvolken zullen Hem dienen.

Wanneer je deze dingen tot je door laten dringen en voor waar aanneemt en zo laat staan zoals het er staat, wat zal dat dan een geweldige tijd zijn. Wat moet er dan nog veel plaatsvinden. Ik wil niet somber zijn hoor, maar in de tijd waarin wij leven is er sprake van een nagenoeg tegenover gestelde situatie sprake.

Als we letten op de tekenen van de tijd waarin wij leven is er eerder sprake van een situatie waarin nagenoeg geen enkele koning rekening met Hem houdt. En waar is het volk dat Hem dient?

Maar tegelijkertijd zien we om ons heen dat de God van hemel en aarde aan het werk is. De tekenen van Zijn komst zijn er. Deze wereld is in bij wijze van spreken in barensnood en de weeën volgen elkaar op. De volkeren zee is in beweging. De ene keer stormt het met een Arabische lente en een volgende keer in Hongkong waar de mensen in opstand komen en op dit moment zien we het in Rusland en in Myanmar.

De problemen van het klimaat en de wereldwijde pandemie overstijgt de landsgrenzen en laten we maar eerlijk zijn, we weten er eigenlijk geen raad meer mee.

En ik wil niet somber zijn hoor, maar nog is het einde niet. Maar we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. We mogen, wanneer we de God van Israel kennen, weten dat de geboorte van Zijn rijk aanstaande is.

Johannes op Patmos zag als het ware de tijd waarin wij leven en schrijft het op:
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

En inmiddels maken duizenden en duizenden joden jaarlijks Alijah en vertrekken uit Babel om zich in Zijn land te vestigen. En ik weet, het is nog niet allemaal uit geloof, maar zegt God door middel van de Profeet Ezechiël:

Ez. 11:19 En Ik zal hun enerlei hart geven, en zal een nieuwen geest in het binnenste van u geven, en Ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen, en zal hun een vlezen hart geven,

Maar daar blijft het niet bij, niet alleen bij Israel, maar ook bij de koningen en de volken zal sprake zijn van een geweldige omkeer zo lazen we in de tekst van Psalm 72 zojuist.

En luister eens naar de woorden vanuit Psalm 47:

God regeert over de heidenvolken;
God zit op Zijn heilige troon.
De edelen van de volken voegen zich
bij het volk van de God van Abraham;
want de schilden van de aarde zijn van God.
Hij is zeer hoog verheven!

En luister ook eens naar de woorden van David wanneer hij in Zijn grote verdrukking in zijn grote verdrukking leeft zoals het opschrift van de psalm weer geeft:

Al de heidenvolken, die U gemaakt hebt, Heere,
zullen komen, zich voor Uw aangezicht neerbuigen
en Uw Naam eren.
Want U bent groot en doet wonderen,
U bent God, U alleen.

Vanuit Mattheus weten we dat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta. Wil je nog een getuige? Psalm 89 zegt:

Alle koningen van de aarde zullen U loven, HEERE,
wanneer zij de woorden uit Uw mond gehoord hebben.
Zij zullen zingen van de wegen van de HEERE,
want de heerlijkheid van de HEERE is groot.

En we lezen in Jesaja 49:
Zo zegt de Heere HEERE:
Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvolken,
naar de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken.
Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen,
en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder.

En koningen zullen uw verzorgers zijn
en hun vorstinnen uw voedsters.
Zij zullen zich voor u neerbuigen met het gezicht ter aarde
en zij zullen het stof van uw voeten likken.
U zult weten dat Ik de HEERE ben:
zij zullen niet beschaamd worden die Mij verwachten.

En inmiddels worden deze woorden al voor een gedeelte vervult als ik de woorden lees: Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen. Inderdaad, het volk van God is aan het thuiskomen.

Misschien vraag je je nog af of dit allemaal wel echt waar is, maar neem maar aan dat het echt waar is, want de dichter wist het duizenden jaren geleden al als hij in dit verband zegt: zij zullen niet beschaamd worden die Mij verwachten.

Als dat geen zegen is.

Joshua Aaron een Joodse muzikant zingt er van: Bring us back. Breng ons terug. Hij zingt het samen met honderden mensen bij de muren van Jeruzalem. Juist wanneer er een aantal Holocaust overleden vanuit Babylon zoals hij zingt, terug zijn gekomen naar hun land door God beloofd.

Bij de rivieren van Babylon
Hier zitten we te huilen
Herinnerend aan de dagen in Zion die het lied van de Heer zongen

Aan de wilgen hingen we onze harpen
Gevangenen die vrij willen zijn
Ze vragen ons om met blijdschap te zingen
De liederen van Zion

Breng ons terug, breng ons terug
Hoe kunnen we zingen in een vreemd land
Breng ons terug

We gaan luisteren naar het lied:

DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב