Psalm 72 -12- Over de Koningin van Sjeba gesproken
16/03/2021

Psalm 72 -12- Over de Koningin van Sjeba gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gebed voor Salomo

1Voor Salomo.
O God, geef de koning Uw recht
en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning.

2Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid
en over Uw ellendigen met recht.

3De bergen zullen voor het volk vrede dragen
en de heuvels, met gerechtigheid.

4Hij zal de ellendigen van het volk recht doen,
Hij zal de kinderen van de arme verlossen
en de onderdrukker verbrijzelen.

5Zij zullen U vrezen zolang de zon en de maan er zijn,
van generatie op generatie.

6Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld,
als regendruppels die de aarde bevochtigen.

7In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen;
er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is.

8Hij zal heersen van zee tot zee,
van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.

9De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken,
Zijn vijanden zullen het stof oplikken.

10De koningen van Tarsis en de kustlanden
zullen schatting brengen;
de koningen van Sjeba en Seba
zullen schatten aanvoeren.

Psalm 72 -12-

Over de Koningin van Sjeba gesproken

Vandaag denken we na over de woorden van het laatst gelezen vers:

10De koningen van Tarsis en de kustlanden
zullen schatting brengen;
de koningen van Sjeba en Seba
zullen schatten aanvoeren.

Het eerste waar ik aan moet denken zijn de woorden die we gisteren gelezen hebben over Tyrus, waarvan we lazen dat het een ongelooflijk welvarende havenstad was waar landen vanuit de toenmalige wereld aanmeerden om hun waren te brengen.

Maar in 1 Koningen 10 lezen we de vervulling van David’s gebed:
Verder was al het drinkgerei van koning Salomo van goud, en alle voorwerpen in het huis van het Woud van de Libanon waren van bladgoud. Er was niets van zilver. Dat werd in de dagen van Salomo als niets geacht.
De koning had namelijk een Tarsisvloot op zee, samen met de vloot van Hiram. Eens in de drie jaar liep de Tarsisvloot binnen, beladen met goud, zilver, ivoor, apen en pauwen.
Zo werd koning Salomo, wat rijkdom en wijsheid betrof, aanzienlijker dan alle koningen van de aarde.
En de hele wereld zocht Salomo op, om zijn wijsheid te horen, die God hem in zijn hart had gegeven.
Ieder van hen bracht zijn geschenk mee: zilveren voorwerpen, gouden voorwerpen, kleding, wapens, specerijen, paarden en muildieren, jaar op jaar het toegezegde geschenk.

Ik kwam een interessante gedachte tegen in de Midrash, een rabbijnse methode van Bijbel-uitleg en geef die vanmorgen graag aan je door.

Dit gedeelte verwijst naar de Messias. Alle geschenken die Jacob aan Esau gaf, alle steekpenningen die Joden hebben gebruikt om de vijandigheid van hun onderdrukkers door de eeuwen heen te stillen, en alle eigendommen die de heidenen met geweld van ons hebben geplunderd, zullen worden teruggegeven aan de Messias wanneer de naties zich aan zijn soevereiniteit onderwerpen.

Momenteel, in de tijd waarin wij leven maken de Joden zich druk om alle gestolen spullen weer in bezit te krijgen, maar hier in het Woord van God lezen we dat dat eigenlijk helemaal niet hoeft. In de nabije toekomst zullen de spullen geheel vrijblijvend door alle volken met scheepsladingen vol worden teruggegeven. Vrijwillig en zonder dwang.

En de koningen van Sjeba en Seba zullen schatten aanvoeren, zegt de dichter van Psalm 72.

De vervulling van dit vers vinden we in 1 Koningen10 vers 1, 2 en 10. Ik lees het aan je voor:

Toen de koningin van Sjeba het gerucht over Salomo in verband met de Naam van de HEERE hoorde, kwam zij om hem met raadsels op de proef te stellen.
Zij kwam naar Jeruzalem met een zeer groot gevolg,10:2 Letterlijk: een zeer groot vermogen. met kamelen, beladen met specerijen, met zeer veel goud, en met edelstenen. Zij kwam bij Salomo en sprak tot hem over alles wat zij op haar hart had.
3En Salomo verklaarde haar al haar vragen. Geen ding was voor de koning verborgen dat hij haar niet kon verklaren.
Toen de koningin van Sjeba alle wijsheid van Salomo zag, en het huis dat hij had gebouwd,
het voedsel op zijn tafel, hoe zijn dienaren aanzaten, hoe zijn bedienden klaarstonden, hun kleding, zijn schenkers, zijn brandoffers, die hij bracht in het huis van de HEERE, was zij buiten zichzelf, letterlijk: was er geen adem (SV: geest) meer in haar.
Zij zei tegen de koning: Het was de waarheid, wat ik in mijn land over uw woorden en over uw wijsheid gehoord heb.
Maar ik geloofde die woorden niet, totdat ik kwam en mijn eigen ogen het zagen. Zie, nog niet de helft was mij verteld. U hebt wat uw wijsheid en welstand betreft het gerucht dat ik gehoord had, overtroffen.
Gelukkig zijn uw mannen, gelukkig deze dienaren van u, die voortdurend in uw dienst staan en uw wijsheid horen!
Geloofd zij de HEERE, uw God, Die behagen in u heeft gehad, door u op de troon van Israël te zetten! Omdat de HEERE Israël voor eeuwig liefheeft, daarom heeft Hij u tot koning aangesteld, om recht en gerechtigheid te doen.
Zij gaf de koning honderdtwintig talent10:10 Een talent is ongeveer 30 kilo;  goud en zeer veel specerijen en edelstenen. Zo'n grote hoeveelheid specerijen als die de koningin van Sjeba aan koning Salomo gaf, is er nooit meer gekomen.
Ook bracht de vloot van Hiram, die goud uit Ofir vervoerde, zeer veel sandelhout en edelstenen uit Ofir.

Misschien, zeggen de rabijnen schonk de  koningin haar gaven aan Salomon als beloning voor de kennis die hij zo gul met haar had gedeeld.

Maar dan lezen we ook vers 13 uit 1 Koningen 10:

Salomo gaf de koningin van Sjeba overeenkomstig al haar wensen, alles waar zij om vroeg, meer dan wat Salomo haar al gegeven had, overeenkomstig het vermogen van de koning. Daarna keerde zij terug en ging naar haar land, zij en haar dienaren.

Inderdaad, hier zien we het principe al: Wie Israel zegent, zal gezegend zijn. Zij ontving lazen we: Zij ontving mee dan wat Salomo haar al gegeven had.

Al dat geen zegen is…

Voor deze keer heb ik een lied uitgezocht van Joshua Aaron, He is coming again>

De Joodse Joshua zingt dit lied met zijn dochter en vrienden in Jeruzalem, tijdens de Gaza - Israël oorlog in 2014.

Hij komt weer
Wie was en is en zal komen
Mijn Heiland kwam, gaf zijn leven voor mij
En ik weet dat Hij terugkomt om me naar huis te brengen

Ik weet dat Hij weer komt
Ja dat weet ik
Hij komt weer

Ik weet dat Hij weer komt
Hij komt weer, hij komt weer

We zullen blijven zingen tot
Hij komt weer
Dan zingen we nog wat
We zullen blijven zingen tot Hij terugkomt
Tot we de gouden kust bereiken
Ja, we weten het, Hij komt weer
Hij komt weer, hij komt weer

https://www.youtube.com/watch?v=Q8mcHKURgC8

DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב