Parashat Wa’Yaqheel-P’qoedée (betekenis: Het Huis van G’d)
12/03/2021

Parashat Wa’Yaqheel-P’qoedée (betekenis: Het Huis van G’d)

We lezen:
Torah: Ex 35:1-38:20; Ex 38:21-40:38
Haftarah: 1 Kon 7:13-26, 40-50; 1 Kon 7:51-8:21
Apostolische geschriften: Heb 9:1-11; Heb 8:1-12

Het gaat deze sjabbat om de parasjot Wa’yaqheel en P’qoedée. Parasjah Wa’yaqheel beschrijft het hefoffer van de Israëlieten dat zij brachten voor de bouw van het misjkan, de tabernakel, de aanstelling van Bezaleël en Aholiab als uitvoerders van de bouw van het misjkan en voorts in detail de uitwerking van deze bouw. Parasjat P’qoedée vertelt ons vanaf Ex. 38:21 tot aan 40:38 wat allemaal voor deze bouw bijeengebracht is, het maken van de priesterkleding, de voltooing van al dit werk, de eigenlijke opbouw van het misjkan en tenslotte de bekroning op al dit werk: de heerlijkheid van de Eeuwige, die het misjkan vervulde.

Lees meer...

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב