Psalm 50 vers 7: Over Gods spreken gesproken
28/11/2019

Psalm 50 vers 7: Over Gods spreken gesproken

Passage: Psalmn 50:7

Luister, Mijn volk, en Ik zal spreken,
Israël, Ik zal onder u getuigen:
Ik, God, ben uw God.

Psalm 50:7

Over Gods spreken gesproken   
Alleen al deze woorden moeten je kippenvel bezorgen. God spreekt.
Hij belooft te getuigen. En het spreken van God heeft een geadresseerde. Want tot wie spreekt Hij?

We zijn zo geneigd om de woorden die Hij spreekt als het ware zomaar naar ons toe te trekken. Als het ware op ons zelf toe te passen. Maar bij het lezen van de Bijbel is het altijd van belang om te weten tot wie de woorden gericht zijn.
Gods Woord is als het ware een brief die een geadresseerde heeft en op de deurmat valt.

Bij het lezen van dit vers hoeven we ons niet af te vragen wie de geadresseerde is. Luister maar:
Luister, Mijn volk… en dat is Israel. Toch…? De kerk heeft eeuwenlang zichzelf het volk van God genoemd, alsof Israel afgedaan zou hebben, maar hier staat het toch heel duidelijk: Luister, Mijn volk, en ik zal spreken, Israel…

God spreekt, en God getuigd in zijn Woord over Zijn volk, Israel. En wat spreekt en getuigd Hij dan?

‘Ik God, ben uw God’.

Wat een onvoorstelbaar mooi getuigenis spreekt Hij hier over Zijn Volk Israel uit. Zijn volk dat eeuwenlang als ballingen is weggevoerd en verstrooid onder de volken. Zij die veelal van zichzelf niet meer weten of zij tot het Zijn volk behoren. Anderen weer die eeuwenlang verafschuwd zijn door de volkeren. Zij die overal over de wereld met de nek werden en worden aangekeken. Zij die verdrukt werden en worden en niet zichzelf mogen zijn. Zij die er eigenlijk helemaal niet mogen zijn. Zij, die wij christenen, dan maar weg theologiseren en voor Israel de kerk invullen. Wij, die bij het lezen van de zegeningen van Israel onze naam, de kerk invullen. En de straffen die uitgesproken worden op het letterlijke Israel van toepassing laten zijn. Zij, die kinderen van God, die wij in veewagons als varkens vervoerden naar de gaskamers… Daar waar varkens tegenwoordig humaner worden vervoerd dan zij destijds…

Daarvan zegt God: 'Ik, God, ben uw God.'

Wat een onvoorstelbare schuld hebben de volkeren, heeft de kerk, hebben wij als christenheid op ons geladen… Ons past verootmoediging en schuld belijden. We moeten ons diep, diep, diep schamen voor ons verleden en Vader vragen om vergeving… Want wie Mijn volk aanraakt, die raakt Mijn oogappel aan.

En nog stopt het niet. Het antisemitisme neemt in onze dagen hand over hand toe. Bijna dagelijks worden de raketten afgevuurd op Zijn volk. En bijna dagelijks nemen de Verenigde Naties inclusief het voorheen christelijke Nederland, moties aan die exclusief tegen Israel gericht zijn.

En midden in deze totale verwarring, midden in deze bijna wereldwijde afwijzing van de volken van Israel, zegt God tegen Zijn volk, tegen Israel:

‘Ik, God, ben uw God’.

Op grond waarvan? Omdat zij zulke lievertjes zijn? Omdat zij het allemaal zo geweldig goed doen?
Ben je mal. Gewoon… uit genade. Omdat Hij Zichzelf dit volk verkoren heeft. Daarom. Ik zou haar zeggen: Punt uit.

Er komt een tijd, en die tijd is aanstaande dat de woorden uit Hosea 14 voluit waarheid zullen zijn. En iets daarvan zien we nu al in onze tijd waarvan God spreekt:

Ik zal hun afkerigheid genezen,
Ik zal hen vrijwillig liefhebben,
want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend.

Ik zal voor Israël zijn als de dauw.
Hij zal in bloei staan als de lelie,
wortel schieten als de Libanon.

Zijn jonge loten zullen uitlopen,
zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom,
en hij zal een geur hebben als de Libanon.

Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten,
koren verbouwen
en in bloei staan als de wijnstok;
zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon.

Wat een geweldige tijd waarin wij leven, waarin God Zijn volk weer aan het verzamelen is, want:

‘Ik, God, ben uw God’.

Muziek
Hosanna, hosanna, de Koning komt

Tekst
Hosanna, hosanna, de Koning komt,
in de naam van de God van Israël.

Hosanna, hosanna, de Koning van Israël.

Wees welkom, wees welkom o Vredevorst
in de naam van de God van Israël.

Gij geeft ons het leven en overvloed
in de naam van de God van Israël.

Gij brengt en verkondigt het jubeljaar
in de naam van de God van Israël.

Gij zendt van de Vader de heil'ge Geest
in de naam van de God van Israël.


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב