Psalm 50 vers 6: Over Gods rechtvaardig karakter gesproken
27/11/2019

Psalm 50 vers 6: Over Gods rechtvaardig karakter gesproken

Passage: Psalm 50:6

De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid;
want God Zelf is Rechter.

Psalm 50 vers 6

Over Gods rechtvaardig karakter gesproken
Vandaag lezen we weer verder in Psalm 50: ‘Gods Zelf is Rechter’. Alsjeblieft. Dan begrijp je gelijk waarom Psalmen vandaag niet meer zo populair zijn. Wees maar eerlijk: Het ligt beter bij ons in het gehoor om te horen dat God Liefde is. De preken die we horen zitten er vol van toch? God houd van je. Helemaal waar natuurlijk, want Hij zegt het zelf: God heeft zondaren lief…

Maar Psalm 50 laat, zo lijkt het op het eerste gezicht, een ander beeld zien: God roept een tribunaal bij elkaar. Heel de wereld mag – nee moet – het zien dat Hij als rechter komt, zo lezen we in de verzen 1 tot en met 6.

God komt in volle kracht, in vuur en majesteit. God komt niet uit Den Haag, dat zichzelf nota bene van de hoogmoedige titel van ‘Stad van vrede en recht’, toegekend heeft. Daarbij voorbijgaand aan het feit dat God Jerusalem deze titel eeuwen geleden heeft toegekend. Jeruzalem, de naam betekent ‘stad van de vrede’.

Heb je er wel eens bij stilgestaan uit welke koker de titel van Den Haag gekomen is? Zou het niet zijn van de tegenstander van God?

We gaan terug naar Psalm 50. In de beklaagdenbank zitten een stel seculiere, vooral westerse mensen die God de rug hebben toegekeerd en niets met Hem te maken willen hebben. Zelf een stad van vrede en recht hebben gebouwd.

We moeten gelijk stoppen. Kun jij je hier iets bij voorstellen? Is God zo? Kunnen we hier wat mee in onze tijd?

Is dit een generatieding?  Weet je: ik denk dat de vraag ‘kun je er wat mee’ een logische maar net zo goed een vreemde vraag is. Wat denk je? Kon Gods volk er wat mee toen dit lied werd geschreven?

Psalm 50 discussieert niet. God komt. En ja, dat is typisch God. God is geen polderaar zoals wij zijn in Nederland. En toch, het is belangrijk dat we geen karikatuur maken van God. God doet dit niet zomaar. Er is blijkbaar een tijd voorbij gegaan waarop God niet sprak. Lees de verzen 3 en 21 er maar op na.

Een tijd lang zweeg God en ging het volk z’n gang. Ondertussen had God geduld. Zoals God ontzettend veel geduld heeft met jou en mij. Met de wereld. Met Zijn volk.

Maar niet voor altijd. Hij wil Zij volk, Zijn Israel, Zijn Strijder en Zijn wereld voor zich Zelf.

Psalm 50 is vooral zo belangrijk omdat God laat zien waar het Hem om gaat. Samen met andere Psalmen (bijvoorbeeld 40, 51) maakt God hier duidelijk dat het Hem niet gaat om offers. God wil toewijding en trouw (vers 14). Dat zoekt en geeft God in de door Hem bedachte vorm van de tempel, offers en gebeden (Deuteronomium 10:16, 1 Samuël 15:22).

Dat heeft betrekking op het verleden, het heden en de toekomst van Israel, maar eveneens op Zijn kinderen uit de volken van deze tijd.

Gelukkig, Israel hoeft niet voor het eigen recht op te komen. Wij, gelovigen in deze tijd hoeven ook niet voor het eigen recht op te komen. God is Rechter. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen. En Israel heeft heel, heel veel tranen gelaten.

Maar Corrie Ten Boom zei het al: Het beste komt nog!

Muziek
Jeruzalem stad van goud / Yerushalayim Shel Zahav - Christian Verwoerd

Tekst
Jeruzalem stad van goud
De heldere lucht boven de bergen
De geur van cederhout
Wordt door de zachte wind gedragen
Daar rond die stad van goud

De stenen liggen kaal te rusten
Zij zien al eeuwen lang
Hoe mensen deze stad begeren
De pelgrim droomt hiervan

Ref:
Jeruzalem oh stad van goud
De stad die God herstelt en bouwt
Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten
Jij bent van mij

Het water stroomt weer uit de bronnen
De pleinen zijn gevuld
Je hoort de sjofar bij de tempel
Hier wordt Gods woord vervuld

Kom, neem van hier de weg nu oostwaarts
Richting de Dode Zee
Langs Jericho daar in de verte
Dalen we af daarheen

Ref:
Jeruzalem oh stad van goud
De stad die God herstelt en bouwt
Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten
Jij bent van mij

ירושלים של זהב
ושל נחושת ושל אור
הלא לכל שירייך
אני כינור

Oh er zijn er veel die jou bezingen
Ik ben maar één van hen
Toch wil ook ik mijn liefde tonen
Aan jou met hart en stem

Als ik je naam hoor ga ik stralen
Oh mooiste woonstad ooit
Ik mag mijn rechter hand vergeten
Maar jou vergeet ik nooit

Ref:


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב