Psalm 50 vers 17-23: Over de Weg gesproken
05/12/2019

Psalm 50 vers 17-23: Over de Weg gesproken

Passage: Psalm 50:17-23

Want ú haat de vermaning
en werpt Mijn woorden achter u weg.

Ziet u een dief, dan loopt u met hem mee;
en uw deel is met overspelers.

Uw mond gebruikt u voor het kwaad
uw tong smeedt bedrog aan bedrog.

U zit daar en spreekt kwaad tegen uw broeder,
u werpt een smet op de zoon van uw moeder.

Zulke dingen doet u en Ik zwijg;
u denkt dat Ik net zo ben als u.
Ik zal u straffen en uw zonden
voor uw ogen uitstallen.

Begrijp dit toch, u die God vergeet;
anders verscheur Ik, en er is niemand die redt.

Wie dank offert, zal Mij eren;
wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien.

Psalm 50 vers 17 -23

Over de Weg gesproken
Het is niet een bepaald mooi getuigenis wat de Heere hier over Zijn volk Israel vertelt. Het volk trekt zich niets aan van vermaningen en waarschuwingen. Ze lappen Zijn woorden of Zijn Woord met een hoofdletter bij wijze van spreken aan hun laars. Zij gaan hun eigen gang.

Zij lopen mee met  dieven en overspelers of met andere woorden hoerenlopers En wat er uit hun mond komt in nou niet bepaald mooi. Bedriegen en liegen. Spreken kwaad en besmeuren hun broer.

Maar God zwijgt… Maar niet voor altijd. Hij zal de zonden van het volk bestraffen en hun zonden onder de ogen brengen.

Maar let op: Daar eindigt het niet mee. Het is niet Gods laatste Woord. Er is een uitweg. God kent genade, want zegt Hij: Wie dank offert, zal Mij eren, wie de rechte weg gaat, zal ik Gods heil doen zien.

De bovengenoemde woorden zijn gericht aan het volk Israel. Maar wanneer we eerlijk zijn kunnen wij christenen van de 21e eeuw ons deze woorden ook aantrekken. Wij christenen hebben bepaald ook niet zo’n mooi paspoort.

Vraag het maar eens aan de mensen in de straat hoe zij denken over christenen… Of kijk eens rond wat er vaak plaatsvindt in onze christelijke gemeenten waarin we samenkomen… In hoeveel kerken en gemeenten is er geen sprake van onenigheid? Dat we, zoals hierboven staat, kwaad spreken over onze broeder? Om maar niet te spreken over wat christelijk Europa gedaan of juist nagelaten heeft ten opzichte van de Joden. In de voorgaande eeuw en bijvoorbeeld tijdens de zogenoemde Kruistochten. Nee, ons paspoort ziet er ook bepaald niet rooskleurig uit. En de woorden die de Heere hier richt tot Israel zouden ook tegen ons gesproken kunnen zijn.

Maar…

Wat geweldig! We hebben een Uitweg. Zowel de Jood als de Griek. God biedt ons de rechte Weg aan. Hij is gekomen om ‘zondaren zalig te maken’. Want Hij heeft gezegd: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Samen met Gods volk mogen we Hem dank offeren zoals het vers zegt omdat Hij het Offer gebracht heeft. En we mogen samen met het volk van God, Israel, uitzien naar wat de profeet Jesaja hoofdstuk 1 door de mond van God geprofeteerd heeft:

Het zal in het laatste der dagen geschieden
dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan
als de hoogste van de bergen, als de hoogste van de bergen
en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,
en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.

Vele volken zullen gaan en zeggen:
Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.
uit Sion zal de wet uitgaan,
en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Muziek
Ik heb u nodig

Tekst

Tekst
Heer, ik kom en beken,
nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen;
leid mijn hart door stormen heen.

Refrein:
O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ’k heb U nodig.

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij;
woon in mij en heilig mij.

(Refrein)

Leer mijn lied de weg naar U
als verleiding mij omgeeft.
Als ik niet kan staan, leun ik op U.
Jezus, hoop die in mij leeft!

(Refrein 2x)

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.   )
O God, ‘k heb U nodig.                    ) 2x

 

Matteüs 6:32, Romeinen 8:34, Psalm 103:3
Tekst & muziek: Daniel Carson / Kristian Stanfill / Christy Nockels / Matt Maher / Jesse Reeves
Ned. tekst: Gert van der Vijver

 

 


 

 

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב