Psalm 50 vers 16: Over je hart gesproken
04/12/2019

Psalm 50 vers 16: Over je hart gesproken

Passage: Psalm 50:16

Maar tegen de goddeloze zegt God:
Hoe durft u over Mijn verordeningen te vertellen
en Mijn verbond in uw mond te nemen?

Psalm 50:16

Over je hart gesproken
Evenals de voorgaande gedeelten van deze Psalm spreekt God tot Zijn volk Israel in deze verzen. Nee, het zijn niet bepaald vlijende woorden die Hij spreekt over hun handelen. In de voorgaande overdenkingen hebben we stil gestaan dat het God om het hart, het wezen van de mens gaat en niet wat het volk, Israel, allemaal voor Hem doet.

Ik de verzen die we vanmorgen met elkaar gelezen hebben beluisteren we door de woorden heen Iemand die gekrenkt is. Verontwaardigd misschien wel. Hij zegt immers; 'Hoe durf je...'

Bij het lezen van de verzen moest ik denken aan de profeet Jesaja die vergelijkbare woorden spreekt in hoofdstuk 29 vers 13:

Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond
en zij Mij eren met hun lippen,
maar hun hart ver van Mij houden,
en hun vrees voor Mij
slechts een aangeleerd gebod van mensen is,
daarom, zie, ga Ik verder
met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar;
want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan
en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen.

Het volk eerde hun God met hun mond, met hun lippen, maar zij waren er niet werkelijk bij betrokken. Hun hart was er niet bij betrokken. Het kwam allemaal uit hun hoofd. Verstandelijk geredeneerd. Lippendienst. Aangeleerde geboden, maar niet geschreven in het hart. En God ziet het hart aan. Van het volk Israel. God zegt: ‘Hoe durf je over Mijn verordeningen te vertellen en Mijn verbond in uw mond te nemen?.’

Maar laten wij, christenen van de 21e eeuw zeker niet met een beschuldigende vinger naar het volk wijzen.  Want zo lezen we in 1 Korinthe 10 vers 11:

Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.

Ook wij, kunnen de mooiste liederen zingen, bijbel lezen, elke week naar de samenkomst gaan, druk in de weer zijn voor de Heere. Maar de vraag is of jouw en mijn hart werkelijk  betrokken is bij Hem. Of verschuilen wij ons soms ook achter onze dogma’s en religie en aangeleerde geboden van mensen. En houden we daarmee God werkelijk buiten de deur van ons hart?

Van christenen mag verwacht worden dat zij anders leven dan de wereld. En laten we maar eerlijk zijn, daarin komen we schromelijk te kort. De wereld, maar ook Israel heeft alle recht om met de vinger naar het christendom te wijzen. We hebben er om het maar eens kort te zeggen, er een potje van gemaakt.

Maar kom, laten we daar vandaag niet mee stoppen. Er is genade. Oneindige genade. Hij wil, kan en zal verlossen. Dat doet hij met betrekking tot Zijn volk Israel. Maar ook aan jou en mij.

Hij is onze hoop!

Muziek
Genade zo oneindig groot.

Tekst
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid)
dat ik genade vond.)2x

Tekst & muziek: John Newton
Ned. tekst: Elly Zuiderveld-Nieman
Bron: Musixmatch


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב