Psalm 45 -1-:  Over muziek gesproken
29/06/2020

Psalm 45 -1-: Over muziek gesproken

Passage: Psalm 45

Een onderwijzing, een lied over de liefde, voor de koorleider, van de zonen van Korach, op ‘De lelies’.

Mijn hart brengt een goed woord voort;
ik draag mijn gedichten voor over een Koning;
mijn tong is een pen van een vaardige schrijver.
U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen;
genade is op Uw lippen uitgegoten,
daarom heeft God U voor eeuwig gezegend.

Psalm 45 -1-

Over muziek gesproken
Veel wat er in onze wereld gebeurt heeft te maken met muziek. De radio, de tv, concerten en zelfs onze diensten op shabbat of zondag

Altijd weer worden we innerlijk geraakt als we iets moois horen. Realiseren we ons dat muziek ook geschapen is door God. Het is Zijn vinding en wij mogen er van genieten.

Op deze manier begint de schrijver aan zijn psalm

Hij realiseert zich dat het schrijven en componeren van muziek iets is dat God, Zijn Vader hem gegeven heeft. Met dat wat God hem gegeven heeft. Deze gave mag hij gebruiken om muziek over Zijn Koning met een hoofdletter te maken.

Wat is het geweldig wanneer we in ons leven er aan toe mogen komen om Vader en Zoon de lof van ons leven te mogen brengen. Want wat lopen we vaak te mopperen. Wat zijn we het vaak niet eens met de weg die de Heere God met je gaat. En laten wij eerlijk zijn: Wat hebben jij en ik eigenlijk te mopperen? Kijk alleen maar eens naar de leefomstandigheden van talloze andere mensen?

Wanneer ik naar mijzelf zie, zou ik niet dankbaar zijn dat ik op een plek geboren werd waar het Woord van God aanwezig was en dat ik in aanraking gekomen ben met Zijn genade? Realiseren we ons dat, wanneer we tot het geloof gekomen zijn er van u, jou en mij staat geschreven dat God ons al van voor de grondlegging van de wereld op het oog had?

Het is deze omgang met God, deze relatie die in dit lied naar voren komt.

Dat brengt David er toe om een lied voor zijn Koning te maken.

Ik heb een gepensioneerde zwager en sinds zijn pensioen maakt hij dagelijks een aantal gedichten waarin hij altijd Zijn Schepper groot maakt. De eerlijkheid gebied om te zeggen dat het geen gedichten zijn die de krant halen om het zo maar eens te zeggen. Maar weet je, mijn zwager vindt dat helemaal niet zo belangrijk: Hij schrijft zijn gedichten omdat de woorden die hij schrijft opwellen vanuit zijn hart. Is dat niet mooi? Om zo elke dag dicht bij Hem te mogen leven?

Zo is het ook bij de schrijver van deze psalm.

Het gaat om God, en om Hem alleen.

En hoe is dat bij u of bij jou en mij? Gaat het in ons leven om God en God alleen? Niet om wat wij van Hem ontvangen, maar hebben we voldoende aan Hem en Hem alleen?

Weet je, de schrijver van de psalm komt dan tot de conclusie

U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen;
genade is op Uw lippen uitgegoten,
daarom heeft God U voor eeuwig gezegend.

Wat wordt uw, jouw en mijn lied voor vandaag? Het hoeft geen lied te zijn waarmee je beroemd wordt. God ziet je hart. Geweldig toch wanneer er woorden in je opborrelen door dan maar gewoon te zeggen:

Heere, U bent veel mooier dan mensenkinderen!

Dank U wel voor uw genade!

Muziek
Mijn Jezus ik hou van U

Tekst
Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Ik zal van U houden
in leven en dood.
En ik wil U prijzen,
zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Als ik in uw glorie,
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij v¢¢r U,
in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid,
zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu,
maar nooit zoveel als nu.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב