Psalm 45 -2-:  Over Zijn komst gesproken
30/06/2020

Psalm 45 -2-: Over Zijn komst gesproken

Passage: Psalm 45

Gord Uw zwaard aan de heup, o Held
het zwaard van Uw majesteit en Uw glorie.
Rijd voorspoedig uit in Uw glorie,
op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid;
Uw rechterhand zal U ontzagwekkende daden leren.
Uw pijlen zijn scherp;
zij treffen het hart van de vijanden van de Koning.
Volken zullen onder U vallen.

Psalm 45 -2-

Over Zijn komst gesproken
Zoals je misschien wel weet kent het Woord van God meerdere lagen. Ik bedoel daarmee dat de woorden op meer manieren kunnen toepassen. Zo is het ook met de woorden uit deze Psalm.

De Psalm beschrijft de situatie met betrekking tot David zelf. De situatie die hij zelf beleefde in Zijn dagen. Want de schrijver had zijn eigen koning voor ogen.

We moeten er rekening mee houden dat David ‘zomaar’ koning was. Hij was de koning die gezalfd was door God Zelf!

Hij was de koning die de man naar Gods hart werd genoemd. Hij was het profetische type van de grote koning die moest komen. Jezus werd niet voor niets de Zoon van David genoemd, omdat Hij de vervulling was van de belofte die God aan David had gedaan.

David was in zijn leven een instrument van het werk van God.

Hij heeft zichzelf losgelaten en is in zijn verlangen en zijn doen samengesmolten met de verlangens van God. Dit loflied gaat niet zozeer over de persoon David, het gaat om de David waarin God Zijn werk doet.

Want iemand die zichzelf durft los te laten en helemaal in God durft te wandelen, is degene die werkelijk God alle lof en eer geeft.

En Jezus is daarin de vervulling van deze Psalm wanneer Hij terug zal komen. Als Koning. Op die manier lezen we de Psalm niet historisch maar Profetisch!

De Naardense Bijbelvertaling zegt het heel helder, luister maar:

Gord dan je zwaard aan je heup, o held;
jij met je lof
en je luister, je luister: vaarwel!

Rijd uit,
om een woord van trouw,
zachtmoedigheid en gerechtigheid! -
ontzaglijke dingen lere jou je rechterhand!

Je pijlen zijn
gepunt: manschappen vallen onder je neer,
waar het hart zit
van de vijanden van de koning!

Wat zal dat een ongelooflijk geweldige dag Zijn wanneer Koning Jezus naar deze aarde zal komen. Om recht te maken alles wat nu krom is. En er is veel krom in deze wereld. Wat een verschrikkelijke oorlogen zien we om ons heen? De vervolging van de christenen is nog nooit zo heftig geweest als in de tijd waarin wij leven. En wat te denken van Israël? Het antisemitisme neemt opnieuw hand over hand toe. Zou het zo kunnen zijn dat God zijn volk naar huis aan het drijven is? Door de moeilijkheden heen? Dat Hij Zijn kinderen aan het verzamelen is vanuit alle windstreken van deze aarde!

Let er op: Hij komt! Om de aarde te richten in gerechtigheid!

Maranatha, kom Heere Jezus kom! Ja kom met haast!

Muziek
Maranatha | Sela

Tekst
Wanneer komt de dag, wanneer o God
zal de nacht voorgoed ten einde zijn
komt de tijd dat alles anders wordt
er geen tranen en geen rouw meer zijn

Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuingeschal
vol van luister, stralend als de zon
Heer hoelang nog, voor U komen zal

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God,
waar uw werk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Hef je handen op en kijk omhoog
Prijs de Heer, aanbidt Hem met ontzag,
met een brandend hart, vervuld van hoop
Jezus komt! Er is een nieuwe dag

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Niets is beter, dan bij U te zijn
Wat een vreugde om te leven zonder pijn
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Jezus, wacht toch niet langer, kom

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב