Psalm 40 vers 2-11 -6-:  Over een nieuw lied gesproken
25/11/2020

Psalm 40 vers 2-11 -6-: Over een nieuw lied gesproken

Passage: Psalm 40

Vertrouwen op Gods genade

Een psalm van David, voor de koorleider.
Lang heb ik de HEERE verwacht,
en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.
Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water,
uit modderig slijk;
Hij zette mijn voeten op een rots
en maakte mijn schreden vast.
Hij legde mij een nieuw lied in de mond,
een lofzang voor onze God.
Velen zullen het zien en vrezen,
en op de HEERE vertrouwen.
Welzalig de man
die op de HEERE zijn vertrouwen stelt,
en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn
of afdwalen naar leugen.
HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan,
en Uw gedachten, die U over ons hebt.
Men kan ze voor U niet uiteenzetten.
Zou ik ze verkondigen en uitspreken,
dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen.
U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer,
U hebt Mijn oren doorboord;
brandoffer en zondoffer
hebt U niet geëist.
Toen zei Ik: Zie, Ik kom,
in de boekrol is over Mij geschreven.
Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen;
Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.
Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid
in de grote gemeente;
zie, mijn lippen belet ik niet.
Ú, HEERE, weet het!
Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart,
Uw waarheid en Uw heil verkondig ik.
Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet
in de grote gemeente.

Psalm 40 vers 2-11 -6-

Over een nieuw lied gesproken
Vanmorgen wil ik met je stilstaan over het vervolg van de Psalm, waar we lezen:

Hij legde mij een nieuw lied in de mond,
een lofzang voor onze God.
Velen zullen het zien en vrezen,
en op de HEERE vertrouwen.

We lezen in dit gedeelte dat de HEERE, de Aanwezige, David een nieuw lied in de mond legde, een lofzang voor God en velen zullen het zien of horen en vrezen en op de HEERE vertrouwen. Wat dat nieuwe lied is dat de HEERE voor David gedicht heeft geschreven heeft zullen we in het vervolg van de Psalm ontdekken.

Nu ik dit zo zeg komt ineens de gedacht bij mij naar boven dat de HEERE, met alle eerbied gesproken, wel de allerbeste Songwriter van de hele wereld is. Wat een liederen heeft Hij wel niet geschreven zeg. De hele Bijbel door. De eerste keer dat er in de Bijbel sprake is van een lofzang vinden we bij Mozes, in de lofzang van Mozes op de Heere God in Exodus 15 vers 11 waar hij de volgende woorden zingt:

Wie is als U onder de goden, HEERE? Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, U Die wonderen doet?

Machtige woorden als je er even de tijd voor neemt om ze als het ware even tot je door te laten dringen

Wie is als U onder de goden, HEERE? Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, U Die wonderen doet?

Er is geen andere God als Hij, de Aanwezige. Wie is er als Hij? Verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in logzangen en Hij Die wonderen doet?

En de laatste keer in de Bijbel dat we over een nieuw lied lezen in de Bijbel is in Openbaring 5 vers 11:

En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.

Weer zo’n geweldige songtekst vind je ook niet? Luister maar: U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.

En dan volgt de tekst uit Psalm 40:

Velen zullen het zien en vrezen,
en op de HEERE vertrouwen.

Het hier gebruikte woord voor velen heeft in het Hebreeuws de betekenis van ‘overvloedig’ en heeft de herkomst van ‘vermenigvuldigen’. Zij die dit lied zullen zien, zegt de tekst, met andere woorden, waarnemen. En zij zullen vrezen. En ik heb eens gekeken wat het woord ‘vrezen’ op deze plaats betekend, en het betekent echt angst. Het is een sterke emotie hebben die wordt veroorzaakt door bewustzijn van gevaar het stromen of trillen van de darm van angst of ontzag; te vrezen wat vreselijk is of eerbied te hebben voor wat wordt gerespecteerd.

Met name de woorden: trillen van de darm van angst of ontzag zielen mij op. De mensen zullen het bij wijze van spreken in de broek doen. Een overvloedige hoeveelheid van de mensen zullen de vervulling van dit lied zien en het, met alle eerbied gezegd’, het in de broek doen met als gevolg: ‘en op de HEERE vertrouwen’, zegt de tekst. Het Hebreeuwse woord ‘ba tah’ [https://www.ancient-hebrew.org/dictionary/audio/982.mp3] wordt hier gebruikt wat voor Iemand of iets vastgrijpen dat veilig en veilig is.

Dat doet me denken aan Zach. 8:23 waar de lezen:

Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.

Daar kunnen we mee afsluiten vanmorgen denk ik, want als dat geen zegen is.

We gaan naar een nieuw lied luisteren van Barbara Veksler met de titel: ET SHEM YESHUA

De vertaling s ongeveer als volgt:

Aan onze vaders zullen we uw naam bekendmaken
Leid de weg naar de mensen van uw deugd
Rots, schild, alleen U bent veilig
In de naam van Jezus

Aan onze vaders zullen we uw naam bekendmaken
Comfortabel, vol vreugde
In de naam van Jezus

Verhoog de dierbare naam
Daar zijn we gered
Verheerlijk de heilige naam
De naam van Jezus
Verhoog de dierbare naam

Daar zijn we gered
Verheerlijk de heilige naam
De naam van Jezus

Klik hier om naar de uitzending te luisteren:


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב