Psalm 23 -7-: De Heere, JHWH, de Aanwezige voorziet
03/11/2020

Psalm 23 -7-: De Heere, JHWH, de Aanwezige voorziet

Passage: Psalm 23

De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.

Psalm 23 -7-

De Heere, JHWH, de Aanwezige voorziet
Durf jij het de dichter van de Psalm vanmorgen hardop na te zeggen? Doe het gewoon maar eens als je durf en ook al voelt het misschien helemaal niet zo in je leven dan deze dag. Kom, zeg het maar mee:

De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
We zeggen de laatste regel nog een keer zeggen: De HEERE is mijn Herder, omwille van Zijn Naam.

Dat de Heere voorziet en het je aan niets laat ontbreken, is als puntje bij paaltje komt, geworteld, als ik het zo eens mag zeggen, in de ‘totaaloplossing’, aan het kruis van Golgotha.

Maar er is meer over te zeggen: Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Eerder lazen we in Ezechiël 34 al:

In goede weide zal Ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël.

Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE.

Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort.

Om het lichaam te laten rusten en groeien is voedsel nodig. De zachte dwang om neer te liggen in grazige weiden is mooi: Hij doet mij neerliggen. Rusten en eten. Je moet nu rusten en eten. Tot rust komen van je eigen zwoegen en aansterken. God heeft het goede met je voor. Dat komt ook in het volgende vers naar voren.

Hij leidt mij zachtjes naar zeer stille wateren
Wat een geweldige genade van de Heere God. Het hier gebruikte woord voor ‘leiden’ heeft de betekenis van met zorg leiden. Het zorgzame karakter van de Heere G’d over jou en mijn leven zit er dus helemaal in.

De uitdrukking ‘zeer stille wateren’ wordt letterlijk vertaald met ‘wateren van rusten’ waarbij ‘rusten’ dan het meervoud is van ‘rust’. Het is niet voor niets dat rust en vrede bij elkaar horen.

Wat is het een bijzondere zegen, wanneer je vandaag, temidden van deze rusteloze tijd waarin we leven ‘vrede en rust’ vinden in het werk van de Heere Jezus Christus, de Messias. Ik wens je dat zo van harte toe.

Weet je, ik bedoel het zeker niet oneerbiedig, maar rust is een uitvinding van de HEERE G’d.
Als nu G’d op den zevenden dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.

Rust is een cadeau van de HEERE G’d. De rustdag, de sabbat is een cadeau van de Heere God. Anders zouden we misschien maar door blijven draaien. En ik weet niet hoe het met jou zit in deze Carona tijd, maar misschien voel je je opgejaagd en onrustig door alles wat er om je heen plaatsvindt. Maar dan zegt Hij vandaag tot jou en mij:

Kom maar naar Mij, als je vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב