Psalm 23 -6-:  De Heere, JHWH, de Aanwezige voorziet
02/11/2020

Psalm 23 -6-: De Heere, JHWH, de Aanwezige voorziet

Passage: Psalm 23

De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.

Psalm 23 -6-

De Heere, JHWH, de Aanwezige voorziet
We leven in zorgelijke tijden, vind je ook niet. Het lijkt er op dat in maart./april dit jaar de wereld een soort van gekanteld is. Er zijn en worden ons talloze vrijheden afgenomen, zogenaamd vanwege een verschrikkelijk virus dat ons in zijn macht heeft.

De werkelijkheid is echter dat niet het Corona-virus ons in de greep heeft, immers het aantal doden veroorzaakt door dit virus ligt gelijk aan andere jaren waarin het griepvirus om zich heen greep. Maar het virus van de angst is over deze wereld in ruime mate uitgestrooid. Angst, angst en nog eens angst. Ze ziet het in de ogen van de mensen. En het grijpt steeds meer om zich heen. De leugen regeert volop.

Maar de Heere God laat je vandaag weten: Geen zorgen, want Ik ben er bij. En ik heb het al zo vaak ook hier gezegd: Als Hij is er bij is, in welke omstandigheden we ons bevinden, is alles anders. Geloof dat maar.

Wil je een voorbeeld. Ik heb een vriend die zijn hele leven niets van God wilde weten. Tot God in Zijn leven ingreep en ongeneeslijk ziet werd. Pas vertelde hij me: Ik vind het prima wat mij overkomen is. Ongeneeslijk ziek, maar van zijn dodelijke ziekte is hij genezen en heeft hij nu al eeuwig leven ontvangen. Goeie ruil toch?  Zie je wel, alles wordt anders met Hem er bij.

Dus dont’t worry, be happy. Jezus/Yehosua onderwijst je vanmorgen:

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?
Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?
En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet;
en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.
Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?
Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

En misschien zeg je wel: Je hebt mooi praten, maar je kent mijn omstandigheden niet waarin ik op dit moment zit. En dat is zo. Maar Hij kent je omstandigheden wel. Dat is veel belangrijker dan dat ik ze weet. Hij weet ervan af. En anders ga je het Hem nu nog vertellen. Gewoon, dat je je waardeloos, hopeloos, of misschien wel radeloos voelt. Geen probleem bij God. En ik kan je vertellen dat ik een ervaringsdeskundige op dit gebied ben. Het leven van mij en mijn vrouw is allesbehalve gladjes verlopen. En toch hij was er bij. Wil je een voorbeeld? Vorig jaar zaten we financieel helemaal aan de grond. Zo zeer zelfs dat ik mijn werkgever er van in kennis stelde. Het meest wonderlijke antwoord dat ik kreeg: Cees, geen zorgen, geld is bij God nooit een probleem geweest. En ik kan je vertellen: De Heere God heeft nog nooit zo gezegend in het afgelopen jaar.

Het is de hemelse Vader, Die voorziet in wat nodig is. De Heere, de Aanwezige voorziet. Dat is ook een van Zijn namen: JHWH Jireh. Het is de Naam die Abraham geeft op de plaats van de berg Moria (voorzien zal de HEERE), nadat de HEERE Zelf voorzien heeft in een plaatsvervangend offer. Deze Naam bepaald ons er dus rechtstreeks bij dat Zijn voorzienigheid is gebaseerd op Zijn plaatsvervangend offer op Moria.

Op die plaats is zo’, duizend jaar na Abrahams offer de tempel gebouwd, waar nog veen meer plaatsvervangende offers gebracht zouden worden. Maar nog belangrijker is dat in dat gebied van de berg Moria nog eens duizend jaar later het kruis werd opgericht. Waar het plaatsvervangende offer van Jezus, Yehoshua voor jou en voor mij voor eens en voor altijd werd gebracht. Het is volbracht.

Als dat geen zegen is.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב