Psalm 23 -9-:  De Heere, JHWH, de Aanwezige voorziet
05/11/2020

Psalm 23 -9-: De Heere, JHWH, de Aanwezige voorziet

Passage: Psalm 23

De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.

Psalm 23 -9-

De Heere, JHWH, de Aanwezige voorziet
De voorgaande keer hebben we met elkaar stilgestaan bij de woorden uit de Psalm:
Hij verkwikt mijn ziel. En hebben we gezien dat het woord ‘verkwikken’ alles te maken heeft met terugkeren, omkeren. Terugkeren, herstellen, het zijn omschrijvingen van terugkeer naar waar je oorspronkelijk vandaan komt. In Jesaja 10 vers 21 staat over het overblijfsel van Israel:

Op die dag zal het gebeuren dat het overblijfsel van Israël en wie van het huis van Jakob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft, maar zij zullen steunen op de HEERE, de Heilige van Israël, in trouw. Dat overblijfsel zal terugkeren, het overblijfsel van Jakob, naar de sterke God.

In feite zegt David in Psalm 23: Hij brengt mijn ziel terug, of Hij herstelt mijn ziel. David heeft momenten gekend waarin hij schreef: mijn ziel dorst naar u en mijn lichaam verlangt naar U, in een land dor en dorstig, zonder water.

Of denk eens aan wat de Korachieten schreven in Psalm 42:

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven
voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.
Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij,
daarom denk ik aan U
vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte,
vanuit het laaggebergte.
Watervloed roept tot watervloed,
terwijl Uw waterkolken bruisen;
al Uw baren en Uw golven
zijn over mij heen gegaan.
Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden;
's nachts zal Zijn lied bij mij zijn,
een gebed tot de God van mijn leven.
Ik zeg tegen God:
Mijn rots, waarom vergeet U mij?
Waarom ga in het zwart gehuld,
door de onderdrukking van de vijand?
Met een doodsteek in mijn beenderen
honen mijn tegenstanders mij,
omdat zij de hele dag tegen mij zeggen:
Waar is uw God?
Wat buigt u zich neer, mijn ziel,
en wat bent u onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven;
Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.

Ja, ook als je de Heere God kent in je leven komt het voor dat je onrustig bent, terneergeslagen bent en je je misschien wel depressief voelt. Dat je verdriet hebt. Dat je tegen de dag op ziet. Sommige christenen die willen je misschien doen geloven dat wanneer je de Heere God kent het van kracht tot kracht gaat. Een soort van welvaartsgeloof waarin het met de kinderen van God altijd maar van hoogtepunt naar hoogtepunt gaat.

Maar laten we maar gewoon heel dicht bij het woord blijven. De voorbeelden in de Bijbel zijn te over dat het in het leven van kinderen van God niet altijd Hosannah is. Wil je voorbeelden? Abraham, Jacob, Jozef, David, Petrus, Paulus en wat denk je van Elijah en Johannes de Doper? Nee, het is een list van de tegenstander om je te doen geloven dat het christenen alleen maat voor de wind gaat in het leven van alle dag. Het leven, ook van christenen kent pijn, moeite, verdriet.

Maar dat stopt het verhaal niet mee. Daar stopt het verhaal van de Goede Nieuws niet mee. Want je ziel, je hele wezen, met al zijn emoties komt tot rust bij God. Hij verkwikt mijn ziel. Dat is werkelijke verkwikking. Wat een geweldig wonder. We vinden rust bij Hem, en bij Hem alleen.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN

 


 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב