Psalm 23 -11-:  Over schaduw gesproken -1-
09/11/2020

Psalm 23 -11-: Over schaduw gesproken -1-


De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.

Psalm 23 -11-

Over schaduw gesproken -1-
In het tweede gedeelte van de Psalm richt David zich rechtstreeks tot de HEERE, de Aanwezige. Hij getuigt er van hoe groot Zijn vertrouwen is in de Heere God, zelfs in de aller diepste nood:

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,

ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
U
bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,

De uitdrukking ‘schaduw van de dood’ is de vertaling van maar een Hebreeuws woord: tsalmaeth. Schaduw biedt bijvoorbeeld bescherming, verkwikking voor de hitte van de dag of een schuilplaats bij gevaar. Ik denk bijvoorbeeld aan de uitdrukking ‘onder de schaduw van Uw vleugels’, waarvan we lezen in Psalm 17 vers 8:

Bewaar mij als Uw oogappel,
verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels

Of aan Psalm 36 vers 8

Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God!
Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht
onder de schaduw van Uw vleugels.

En Psalm 57 vers 2

Wees mij genadig, o God, wees mij genadig,
want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen;
ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels,
totdat de rampen voorbij zijn gegaan.

Maar ook in de bekende Psalm 91 lezen we over de schaduw van de Almachtige

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Ook de woorden uit psalm 121 spreken over de schaduw

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Zie, de Bewaarder van Israël
zal niet sluimeren of slapen.
De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

Elke keer weer, wanneer ik deze woorden van Psalm 121 lees, gaan mijn gedachten terug naar de aller zwartste periode uit ons gezinsleven. We stonden daar aan als ouders en kinderen bij de open mond van het graf van onze zoon en broer van 26 jaar. Het was een zonovergoten dag, midden in de zomer van 2007, maar de dag was zwarter dan zwart.

En toen ineens brak als het ware de hemel open, terwijl we daar zonder kracht en zonder moed en uitzicht stonden en klonken deze woorden:

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Zie, de Bewaarder van Israël
zal niet sluimeren of slapen.
De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

Lieve, lieve luisteraar, wat er toen op dat moment door mij heen ging, ik kan het je niet vertellen, maar wat een hoop en wat een blijdschap, wat een troost en wat een bemoediging vanuit de hemel. Jezus was er bij. En bij Hem mochten we schuilen. Ineens was er hoop, was er hulp en een Helper.

Ik weet niet in wat voor situatie jij op dit moment zit, maar vandaag mag ik je zeggen, bij de Heere God zijn er geen hopeloze situaties en hopeloze gevallen. De Heere is je Bewaarder.

Al dat geen zegen is.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב