Psalm 23 -10-:   De Heere, JHWH, de Aanwezige voorziet
06/11/2020

Psalm 23 -10-: De Heere, JHWH, de Aanwezige voorziet


De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.

Psalm 23 -10-


De Heere, JHWH, de Aanwezige voorziet
In de afgelopen dagen hebben we aan de hand van de psalm stilgestaan bij het rusten in de Heere, de Aanwezige en de zorg en het zorgzame van de Herder. In het volgende vers van de Psalm lezen we

Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,

In dit vers gaat het dus meer om het leiden, of het gidsen of de weg wijzen Het begrip leiden wordt vaak gebruikt in combinatie met ‘de weg’ of het spoor zoals het hier genoemd wordt.

De eerste keer dat het woord leiden in de betekenis van gidsen of de weg wijzen voor komt is in Genesis 24 vers 27. We lezen daar over Eliezer, de knecht van Abraham, die op weg is om voor Izak een vrouw te zoeken. Dat is me nogal een opdracht en een weg zeg. En dan lezen we:

Hij zei: Geloofd zij de HEERE, de Aanwezige, de God van mijn heer Abraham, Die mijn heer Zijn goedertierenheid en Zijn trouw niet onthouden heeft. Wat mij aangaat, de HEERE, de Aanwezige, heeft mij op deze weg geleid naar het huis van de broeders van mijn heer.

Je ziet het als het ware voor je ogen gebeuren. De HEERE, de Aanwezige heeft Eliezer letterlijk geleid op de weg naar de bruid van Izak. Inderdaad, over leiding gesproken.

Nu is er in Genesis 24 nog een heel ander belangrijk aspect aan de hand. Het is namelijk ook de eerste tekst in de Bijbel waar het Hebreeuwse woord voor ‘waarheid’ of ‘emeth’ voor het eerst gebruikt wordt. Door de vertalers van de Herziene Statenvertaling is dit woord vertaald met trouw. Maar ‘waarheid’ is een betere vertaling voor emeth.

Wanneer wij de Heere vragen ons op de weg, de levensweg te leiden, onze Gids te zijn, dan zullen wij steeds dichter bij de Waarheid met een hoofdletter terecht komen. We zullen dan steeds dichter bij de Heere Jezus of Yehoshua terecht komen. Hij is immers Zelf de Waarheid. Hij heeft van Zichzelf gezegd:

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Het is goed om je elke keer weer te realiseren dat we de Heere God steeds maar weer vragen ons op onze levensweg te leiden. Zonder Mij kun je niets doen, zegt Hij Zelf. Ben je je dat bewust? Wat is het heerlijk dat we elke keer maar weer vragen Heere, wil U mij de weg wijzen die ik moet gaan.

Juist ook in de dagen waarin wij leven. De dagen waarin de leugen in deze wereld regeert. Wat moeten we geloven over het Coronavirus, wat moeten we geloven wat onze zogenaamde deskundigen tussen aanhalingstekens ons proberen te vertellen. De grote tegenspeler van de Heere God probeert de mensen met succes uit elkaar te drijven. Social distancy. Ver weg blijven van elkaar. Geen gemeenschap meer met elkaar tijdens de kerkdiensten. In welke waarheid zijn wij nota bene terecht gekomen. En is Viruswaarheid wel de echte waarheid? Of is het wellicht waanzin?

Jezus, Yehoshua zegt te midden van de verwarrende dagen waarin wij leven: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. De tegenstander brengt de dood in het leven. Dat zien we nu letterlijk om ons heen gebeuren. Maar Jezus brengt het Leven, want Hij is het Leven Zelf.  Laat je door Hem leiden in deze verwarrende dagen. Laat je niet door angst leiden, maar door de Waarheid, Zelf! Door Hem!

Zendt Uw licht en Uw Waarheid, dat die mij leiden., zegt de dichter van Psalm 43. Da’s een mooi gebed, ook in de dagen waarin wij leven?  U zult mij leiden door Uw raad en daarna mij in heerlijkheid opnemen. Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land.

Hij gidst ons met Zijn licht, zijn Waarheid, en Zijn raad en door Zijn goede Geest in het spoor van de gerechtigheid.

Als dat geen zegen is.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב