Psalm 16 -7-: Over je nieren gesproken
12/08/2020

Psalm 16 -7-: Over je nieren gesproken

Passage: Psalm 16

Het hoogste goed

Een gouden kleinood van David.
Bewaar mij, o God,

want ik heb tot U de toevlucht genomen.
Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere;
mijn goedheid is niet voor U,

maar voor de heiligen die op de aarde zijn,
en de machtigen, in wie ik al mijn vreugde vind.

Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven;
ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit

en neem de namen ervan niet op mijn lippen.
U onderhoudt wat het lot mij toewees.

De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen,
ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen.

Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven;
zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren.

Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.

Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich,
ook zal mijn lichaam veilig wonen.

Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten,
U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.

U maakt mij het pad ten leven bekend;
overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Psalm 16 -7-

Over je nieren gesproken
De voorgaande keer hebben we stilgestaan bij de HEERE als Raadgever van David. Maar ook dat Hij jouw en mijn raadgever wil zijn. En stiekem ben ik zo verschrikkelijk benieuwd naar hoe het je vergaan is. Heb je gisteren de HEERE nog om Raad gevraagd? Ook in die hele kleine dingen en situaties? Misschien ging het wel om een zakdoek zoals we gisteren aanhaalden in de situatie van Corrie ten Boom.

Of ben zo zoals zo vaak, weer overgegaan tot de orde van de dag en zijn we weer zo in beslag genomen door allerlei zaken die je aandacht vroegen. Dan begin je vandaag tocht gewoon weer opnieuw? Ook vandaag wil de HEERE je raadgever zijn hoor.

Zelfs midden in de nacht! Luister maar wat de ervaring van David leert:
zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren.

Bij David is het een doorgaand proces. Het staat nooit stil. David heeft bij wijzen van spreken de HEERE van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat nodig. En daarna ook. David maakt de vergelijking met zijn nieren. Ook je nieren werken altijd. 24 uur per dag. Dat is namelijk van levensbelang. Want wanneer je nieren er mee stoppen dat word je binnen de kortste keren vergiftigd. De nieren hebben namelijk een reinigende werking in je lichaam. Wanneer je nieren niet werken ben je binnen de kortste overleden. Dood. Je nieren zijn van levensbelang.

Zo is het in jou en mijn natuurlijke leven, maar zo werkt het ook in het geestelijk leven. Dat bedenk ik niet, maar David. Hij maakt die vergelijking:

zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren.

Als we er de grondtekst er op naslaan, zien we dat ‘onderwijzen’ meer de betekenis van ‘tuchtigen’ heeft. Tuchtiging heeft ook met zuivering te maken. En laten we maar eerlijk zijn. Als we het in het leven moeilijk hebben in grote of kleine situaties, dan brengt ons dat dichter bij de Heere. Zo werkte dat bij David ook. Alle ballast die we niet nodig hebben in het leven moet er uit. Dat is ook wat de nieren doen: Het uitzuiveren van alle afvalstoffen die we niet nodig hebben.

Dus: Geen overbodige ballast vasthouden. Die moet ons lichaam en in overdrachtelijke zin ons leven uit. En dat is een doorgaand proces. Ons leven lang. Net zoals bij de nieren. 24 uur per dag je leven lang. David zegt het zo:

Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;

Voortdurend, dus zonder ophouden. Vind je dat moeilijk? Geen probleem hoor. Want weet je nog? We hebben een Raadgever. We leggen het gewoon bij Hem neer. Voortdurend. Dus ook vandaag.

HEERE God, we komen ook vandaag bij U en bidden U dat wij vandaag U steeds voor ogen houden. In al ons doen en laten. We bidden u om raad bij alle moeilijke situaties die we hebben. Breng ons dan in herinnering dat we naar U toe gaan en om raad vragen. Ook in die kleine dingen. Zuiver ons ook vandaag Heere door Uw zuiverende vloed. Haal er alles uit wat niet van U is. En zoals David het zegt: We willen vandaag, morgen en alle dagen met U hand in hand gaan, aan Uw rechterhand, zodat we niet zullen wankelen. Amen.

We gaan luisteren naar Suzanne van der Velde. Zij zingt het lied 'Ik val niet uit Zijn hand', een eigentijdse versie van Psalm 16. Een lied over alles wat ons bezig kan houden in ons leven. Mooie dingen, maar ook moeilijkheden en zorgen. In alles mogen we vertrouwen op God en op het feit dat we door Zijn zoon goed terecht komen.

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen
Ik heb U nodig, Heer
De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
En wringen zich voor hen in honderd bochten
Maar dat zal ik nooit doen
En zelfs hun naam niet noemen

Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker
U hebt iets moois bedacht
En straks is het van mij
U houdt mijn hele leven in uw handen
En ik kom goed terecht
Want dat hebt U gezegd

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen
Ik heb U nodig, Heer
De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
En wringen zich voor hen in honderd bochten
Maar dat zal ik nooit doen
En zelfs hun naam niet noemen

De hele nacht lig ik aan God te denken

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב