Psalm 16 -6-: Over de Raadgever gesproken
12/08/2020

Psalm 16 -6-: Over de Raadgever gesproken

Passage: Psalm 16

Het hoogste goed

Een gouden kleinood van David.
Bewaar mij, o God,

want ik heb tot U de toevlucht genomen.
Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere;
mijn goedheid is niet voor U,

maar voor de heiligen die op de aarde zijn,
en de machtigen, in wie ik al mijn vreugde vind.

Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven;
ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit

en neem de namen ervan niet op mijn lippen.
U onderhoudt wat het lot mij toewees.

De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen,
ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen.

Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven;
zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren.

Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.

Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich,
ook zal mijn lichaam veilig wonen.

Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten,
U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.

U maakt mij het pad ten leven bekend;
overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Psalm 16 -6-

Over de Raadgever gesproken
Vanmorgen wil ik met je stilstaan bij de verzen 7 tot en met 9 waar we lezen:

Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven;
zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren.

Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.

Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich,
ook zal mijn lichaam veilig wonen.

De voorgaande keer hebben we stilgestaan bij de gedachte dat David er van getuigde De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen, ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. We hebben ook stilgestaan bij alle geestelijke zegeningen die wij als christenen van deze tijd van de HEERE, JHWH, hebben ontvangen, zoals we lazen in Efeze 1.

Voor David is het lot dat de HEERE, JHWH, Hem toegewezen heeft, alle reden om de HEERE te loven en te prijzen.

Zelfs ’s nachts zegt hij, onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.

Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven. David omschrijft de HEERE ook als zijn raadgever. Als wij raad nodig hebben, waar gaan wij dan naar toe? Naar mensen om ons heen? David gaat naar de HEERE. Volgens mij ligt daar een prima les voor ons in. We mogen met de simpelste dingen bij Hem komen om raad te vragen. Of is de HEERE soms je laatste redmiddel. Dat wanneer we het helemaal niet meer weten, uiteindelijk bij Hem terecht komen.

Ik moet denken aan Betsie en Corrie ten Boom die in onder het bewind van Hitler in de gevangenis zaten. Corrie was erg verkouden en zij hadden geen zakdoek, maar zij vouwden de handen en vroegen om een zakdoek. Even later kwam er iemand een zakdoek brengen. Snap je? Het hoeven niet altijd de grote dingen te zijn. We mogen met alles bij Hem komen. David zegt: Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen.

Weet je, wanneer we dat doen, dan maakt dat jou en mijn leven een stuk lichter. Dan hoeven we niet alles zelf te dragen, maar kunnen we het bij de HEERE brengen en in Zijn handen leggen en mogen we uitzien naar wat Hij doet. Waarom doen we dat eigenlijk niet veel en veel meer? Willen we het niet eigenlijk allemaal gewoon zelf regelen? Zijn we eigenlijk niet allemaal van die kleine ‘doe-het-zelvers’? David heeft een goed adres om goede raad te krijgen. Ik denk een goede raad voor jou en mij vandaag! Wanneer we zo dicht bij de HEERE leven denk ik, nee, weet ik zeker dat er grote dingen in jou en mijn leven gaan plaatsvinden.

Laten we het hier maar eens bij houden vandaag. Zullen we vandaag gewoon eens de proef op de som nemen en bij elke keer, ook in de kleinste situaties, de HEERE om raad vragen? Ik weet zeker, dat we versteld zullen staan bij wat Hij dan doet. Doen hoor!

We gaan luisteren naar het lied: Heer u bent mijn leven

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

K geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
Eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
En met God de Vader en verenigt met Uw volk
Tot de dag gekomen is van Uw wederkomst
Dan brengt u ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in Uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב