Psalm 119 vers 73 – 80:  Over de Heelmeester gesproken
06/03/2020

Psalm 119 vers 73 – 80: Over de Heelmeester gesproken

Passage: Psalm 119: 73 – 80

Uw handen hebben mij gemaakt en bereid;
geef mij inzicht, zodat ik Uw geboden leer.

Wie U vrezen, zien mij en verblijden zich,
omdat ik op Uw woord gehoopt heb.

Ik weet, HEERE, dat Uw oordelen rechtvaardig zijn
en dat U mij in Uw trouw verdrukt hebt.

Laat toch Uw goedertierenheid er zijn om mij te troosten,
overeenkomstig Uw belofte aan Uw dienaar.

Laat Uw barmhartigheid over mij komen,
dan zal ik leven, want Uw wet is mijn bron van blijdschap.

Laten de hoogmoedigen beschaamd worden, die mij neerdrukten
met leugen, maar ík overdenk Uw bevelen.

Laten zich tot mij keren wie U vrezen
en wie Uw getuigenissen kennen.

Laat mijn hart oprecht zijn in Uw verordeningen,
dan zal ik niet beschaamd worden.

Psalm 119 vers 73 – 80

Over de Heelmeester gesproken
Zoals u misschien wel weet is Psalm 119 ingedeeld volgens het Hebreeuwse alfabet. Zo begint elk vers in dit gedeelte met de Hebreeuwse letter ‘jod’, met onze letter ‘j’. Dat is jammer genoeg niet meer in onze vertaling terug te vinden. Maar in de Naardense vertaling vinden we dat wel. Luister maar mee met de eerste twee verzen:

Jouw handen hebben mij gemaakt,
hebben mij bevestigd,

schenk mij inzicht,
ik zal leren jouw geboden!

Je vereerders
zullen mij zien en zich verheugen,

want op jouw woord heb ik gewacht!

Tsja, in deze twee verzen lezen we over het feit dat de Heere God ons, jou en mij gemaakt heeft. Ik moet denken aan de woorden die nogal eens boven een geboorte kaartje staan uit Psalm 139:

Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben.

En natuurlijk is het zo dat Gods scheppende kracht jou en mij gemaakt heeft. Hij is immers de scheppende en levendmakende kracht. Onze oorsprong. En het is goed om te bedenken dat God het daarbij maar niet gelaten heeft. Dat Hij bij wijze van spreken ons het leven in de moederschoot gegeven heeft en ons maar verder aan ons lot heeft overgelaten. Nee, Hij is betrokken in alle facetten van ons leven. Van voor onze eerste ademtocht tot voorbij onze laatste ademtocht. Wij zijn zijn maaksel, horen we Paulus in Efeze 2 zeggen.

Mooi en goed is dat om je dat vanmorgen eens te realiseren. God heeft je gemaakt en Hij is betrokken bij alle facetten van je leven. Want wat kunnen we soms bezorgd zijn om de dingen die ons overkomen. Maar Hij zegt vanmorgen: He, maak je niet bezorgd, Ik heb je gemaakt en Ik ben er bij.

We kunnen maar het beste met al onze zorgen en moeiten, ook psychische zorgen en moeiten maar het best naar Hem gaan. Hij weet wat het beste voor ons is. Hij weet wat er aan mankeert, want Hij heeft ons Zelf gemaakt.

Ik moet denken aan een verhaal wat ik pas hoorde. Het speelde zich af in Amerika in het hippie-tijdperk in de jaren 60 van de vorige eeuw. Er stond langs de weg een hippie die pech aan zijn auto had. Je weet wel, zo’, grote Amerikaanse slee. De motorkap was opengedaan, maar de bestuurder kon het probleem maar niet vinden.

Op een gegeven moment stopt er een auto bij hem en er komt een keurig geklede man aan die de hippie vraagt wat er aan de hand is. En hij rommelt vervolgens wat onder de motorkap en vraagt de hippie de auto te starten. En wat denk je de motor slaat direct aan.

De hippie vraagt aan de man: Hoe heeft u dat zo snel kunnen doen? Waarop de keurig geklede man zegt: Ik ben Henry Ford, ik heb de auto zelf ontworpen en gemaakt zou ik niet weten wat er aan mankeert?

Ik weet niet in welke omstandigheden u zich bevindt. Maar mocht j het moeilijk hebben en pikkedonker zijn in je leven. Ga naar Hem, want Hij kan en wil heel maken wat kapot is in je leven. Weet je hoe ik dat zo zeker weet? Omdat Hij jou en mij gemaakt heeft.

Kom maar bij Mij, zegt Hij en ik zal je rust geven. Ik zal heel maken wat kapot is. Ik heb daar namelijk een titel in bereikt: Heelmeester. Ik ben een meester in het heel maken van wat kapot is. Luister maar wat er van Mij beschreven is:

want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!

Tsja, daar kan geen Henry Fort, geen psycholoog, geen psychiater, pastoraalmedewerker tegen op. Hij zegt vanmorgen tegen jou en mij: Ik ben je Heelmeester! Dat is een zegen?!DELEN

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב