Psalm 119 vers 73 – 80: Over het zoeken van en naar God gesproken
09/03/2020

Psalm 119 vers 73 – 80: Over het zoeken van en naar God gesproken

Passage: Psalm 119: 73 – 80

Uw handen hebben mij gemaakt en bereid;
geef mij inzicht, zodat ik Uw geboden leer.

Wie U vrezen, zien mij en verblijden zich,
omdat ik op Uw woord gehoopt heb.

Ik weet, HEERE, dat Uw oordelen rechtvaardig zijn
en dat U mij in Uw trouw verdrukt hebt.

Laat toch Uw goedertierenheid er zijn om mij te troosten,
overeenkomstig Uw belofte aan Uw dienaar.

Laat Uw barmhartigheid over mij komen,
dan zal ik leven, want Uw wet is mijn bron van blijdschap.

Laten de hoogmoedigen beschaamd worden, die mij neerdrukten
met leugen, maar ík overdenk Uw bevelen.

Laten zich tot mij keren wie U vrezen
en wie Uw getuigenissen kennen.

Laat mijn hart oprecht zijn in Uw verordeningen,
dan zal ik niet beschaamd worden.

Psalm 119 vers 73 – 80

Over het zoeken van en naar God gesproken
De vorige keer hebben we er over nagedacht dat de dichter van de psalm uitriep:

Uw handen hebben mij gemaakt en bereid;

Inderdaad, de Schepper van hemel en aarde bemoeide Zich al bij het begin van jou en mijn ontstaan. Bij het prilste beging. Moet je je eens indenken notabene. De Schepper van hemel en aarde bemoeide Zich voor dat je jezelf was…

Dan moet Hij je toch wel de ‘moeite’ tussen aanhalingstekens waard gevonden hebben. Toch? Ook al vind je je zelf een totale nul: Hij vond en vind je de moeite waard.

En daar blijft en bleef het niet bij, maar Hij vindt je zo onvoorstelbaar waardevol dat Hij Zijn Enige Zoon, let er even op, dat Hij Zijn Enige Zoon naar deze aarde zond om de dood in te gaan, al was het alleen maar voor jou. Zo kostbaar… Misschien zijn dit allemaal bekende woorden voor je en platgetreden paadjes.

Maar laat de woorden eens diep in je ziel doorklinken: Hij vindt je zo onvoorstelbaar waardevol dat Hij Zijn Enige Zoon, let er even op, dat Hij Zijn Enige Zoon naar deze aarde zond om de dood in te gaan, al was het alleen maar voor jou. Zo kostbaar…

God is dus op zoek naar jou, want jouw geboorte is Hem niet genoeg. Hij is op zoek naar je innerlijk. Naar je ziel. Hij zoekt verwantschap. Een verwantschap die dieper gaat dan de verwantschap en de liefde tussen een man en een vrouw. Hij zoekt naar een wedergeboorte. Dat je opnieuw, dus nog een keer geboren wordt. Hij was al betrokken bij je geboorte. En Hij is niet minder betrokken wanneer je opnieuw geboren wordt.

Wat moet het dan voor Hem geweldig zijn wanneer Zijn Eigen schepsel Hem zoekt. Luister maar wat het vervolg van het eerste vers zegt:

Geef mij inzicht, zodat ik Uw geboden leer.
Laat toch Uw goedertierenheid er zijn om mij te troosten,

Laat Uw barmhartigheid over mij komen,
Uw wet is mijn bron van blijdschap.
ík overdenk Uw bevelen.

Laat mijn hart oprecht zijn in Uw verordeningen

Hoor je de hunkering van de schrijver van de Psalm in zijn woorden doorklinken?

Geef mij inzicht, laat Uw goedertierenheid troosten, laat uw barnhartigheid over mij komen, laat mijn hart oprecht zijn…

Ik ken je niet, maar misschien is er een stemmetje die diep van binnen zegt, ja maar ik heb geleerd dat er in de Bijbel staat:

De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden; er is niemand die goed doet. De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet, zelfs niet één.

Maar daar is het niet mee afgelopen. Adam en zijn vrouw waren zeker niet op zoek naar God. Zij verstopten zich zelfs voor Hem. Maar dan horen we:

Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?

Mens, waar ben je? Ik weet niet of je je verborgen hebt voor God. Maar een ding weet ik wel. God is op zoek naar jou. Hij is op zoek naar zijn eigen schepsel.DELEN

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב