Psalm 119 vers 145 – 152:  Over de nabijheid van de HEERE gesproken
25/03/2020

Psalm 119 vers 145 – 152: Over de nabijheid van de HEERE gesproken

Passage: Psalm 119: 145 – 152

Ik heb met heel mijn hart geroepen;
verhoor mij, HEERE, ik zal Uw verordeningen in acht nemen.

Ik heb U aangeroepen, verlos mij;
dan zal ik mij aan Uw getuigenissen houden.

Ik ben de morgenschemering voor geweest en heb om hulp geroepen;
op Uw woord heb ik gehoopt.

Mijn ogen zijn de nachtwaken voor geweest
om Uw woord te overdenken.

Hoor mijn stem overeenkomstig Uw goedertierenheid;
HEERE, maak mij levend overeenkomstig Uw recht.

Wie schandelijk gedrag najagen, komen naderbij;
zij zijn ver van Uw wet verwijderd.

Maar U, HEERE, bent nabij,
en al Uw geboden zijn waarachtig.

Al vanouds weet ik van Uw getuigenissen,
ja, U hebt ze voor eeuwig gegrondvest.

Psalm 119 vers 145 – 152

Over de nabijheid van de HEERE gesproken
Uit het gelezen kunnen we opmaken dat de dichter van de Psalm in grote nood zit. We horen hem met heel zijn hart, je zou haast zeggen uit volle borst, waar daar zit ons hart roepen tot de HEERE, de God van het verbond met Israël roepen om hem te verhoren.

Al eerder in de Psalm liet de dichter weten dat hij tot de HEERE sprak, maar nu wordt het ‘roepen’ met nadruk genoemd. Met heel zijn hart roept hij de HEERE aan met ‘Antwoord mij’ of met andere woorden ‘verhoor mij’.

De dichter vraagt intens of met een ander woord, smeekt, om een antwoord zoals hij dat eerder mocht ontvangen. We lezen daarvan in vers 26:

Ik heb U mijn wegen verteld en U hebt mij verhoord;

De dichter zit in grote nood en hij is de morgenschemering voor geweest om Gods hulp in te roepen over zijn situatie. Zijn ogen zijn de nachtwaken voor geweest om Uw woord te overdenken.

Voor de zon op komt roept hij al Gods hulp in voor zijn situatie. Met andere woorden Hij kon er niet meer van slapen. Ken jij dat ook? Dat de zorgen in je leven zo groot zijn dat je ’s morgens vroeg wakker wordt en gaat liggen piekeren en dat je onrustig bent dat de omstandigheden waarin je je bevind in alle zwaarte op je af komen? Dat je gaat liggen draaien en overdenken hoe je uit deze situatie kan komen?
Ik wel hoor en de dichter heeft er ook last van. Niets menselijks is hem vreemd. Maar hij heeft de oplossing gevonden en die wil ik bij mijzelf en jou ook in herinnering roepen.

Wanneer de zorgen groot zijn dat je er ’s morgens bij wijze van spreken mee wakker wordt en de 0mstandigheden in volle zwaarte op je afkomen, sta dan op uit je bed roep Gods hulp in en onderzoek Zijn Woord. Weer je, uit eigen ervaring weet ik, en we zullen dat straks ook zien bij de dichter van de psalm, dan kunnen de omstandigheden nog precies hetzelfde blijven, maar wanneer de Heere er bij is, dan wordt alles anders.

Ik moet denken aan Paulus en Silas die midden in de nacht in de gevangenis zongen. Ik moet denken aan Corrie en Betsie Ten Boom die in de barak in Auswitz Gods lof verkondigden. En zo zijn er talloze voorbeelden.

Dus niet gaan liggen draaien in je bed hoor maar er uit en de Heere zoeken en je zult merken: Met Hem er bij wordt alles anders.

Want in de noodtoestand waarin de dichter zich bevindt, want zegt hij: de vijanden zijn gevaarlijk dichtbij.

In die verschrikkelijke noodtoestand roept de dichter: Maar U bent nabij!

Lezen we dat de omstandigheden waarin de dichter zit totaal veranderd zijn? Nee toch! Maar toch roep hij: Maar u bent nabij! Zie je wel? Met Hem er bij wordt alles anders. Dan krijg jo hoop! Dan gaat de morgenschemering voor bij en wordt het licht.

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

lezen we in Genesis 1 en dat is nog steeds zo. God geeft niet alleen licht, maar

dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen [spoor van] duisternis is.

laat een grote vriend van Jezus, Johannes weten. God is Licht en Hij maakt licht. In meerdere opzichten. Zware, moeilijke en niet te dragen omstandigheden waarin wij ons bevinden maakt hij licht.

Psalm 34, vers 19:
De HEERE is nabij de gebrokenen van hart

Psalm 75, vers 2
Wij loven U, o God, wij loven U; Uw Naam is nabij;

Psalm 85, vers 10
Ja, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen

Psalm 145, vers 18
De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen.

De dichter van psalm 119 eindigt vanmorgen niet in de mineur als hij uitroept: De Heere is nabij. Hij ziet uitkomst!

Paulus houdt het de mensen die het moeilijk hadden in de gemeente van Filippi ook voor om niet de moed te verliezen. Wat is het fijn, rijk, geweldig dat we het Woord van God hebben. Er is altijd weer uitkomst. Het wordt altijd weer dag. Het wordt altijd weer licht. Luister maar:

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Ik snap er niets van hoe het werkt, het gaat alle begrip zegt Paulus te boven, we kunnen er met ons verstand niet bij, maar het Woord van God is Waar:

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Hij is nabij!

LUISTER HIERONDER


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב