Psalm 119 vers 140:  Over gelouterd goud gesproken
24/03/2020

Psalm 119 vers 140: Over gelouterd goud gesproken

Passage: Psalm 119:140

Uw woord is zeer gelouterd,
Uw dienaar heeft het lief.

Psalm 119 vers 140

Over gelouterd goud gesproken
In de voorgaande overdenking hebben we nagedacht over het Woord of de woorden van God.

Vandaag wil ik kort stilstaan bij een aantal aspecten van goud.

Het eerste aspect is dat goud is onvergankelijk is
Goud is een edelmetaal, dat wil zeggen het ‘verroest’ niet, het gaat niet te niet. Het kan wel verdonkeren, de glans kan er af gaan volgens Klaagliederen 4 vers 1 en dan moet het opgepoetst worden. Zo is het ook met het geloof: het is een gave van God volgens Efeze 2 vers 8 en 9, die niet vergaat. Maar het moet wel ‘onderhouden’ worden. Als de glans er wat af is, moet het worden opgepoetst. En als je het niet bezit raad God het je aan om te kopen in Openbaring 3 vers 18:

Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt

Het tweede aspect is dat goud gelouterd moet worden
In zijn wezen wordt goud niet aangetast, maar het kan wel verontreinigd zijn of worden door bijmengsels. Dat is het als gouderts uiteraard. Het erts moet verhit worden om het goud eruit te laten lopen en het gesmolten goud moet gelouterd worden om onzuivere elementen te kunnen verwijderen
Zo is het ook met ons geloof. Het kan onzuivere elementen bevatten die verwijderd moeten worden. Daartoe worden we door God beproefd. Petrus weet daar alles van en zegt daar ook van in zijn eerste brief

de beproeving of loutering van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – zal blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.

We kunnen eindeloos discussiëren over wat het doel is van jou en mijn leven, maar hier vinden we het antwoord: Het doel is dat we tot lof en heerlijkheid en eer zullen zijn bij de openbaring van Jezus Christus.

Het derde aspect is dat we ons versieren met goud
Veel sieraden werden in de tijd van de bijbel van goud gemaakt en als zodanig werd goud zeer op prijs gesteld. Ons geloof is ook een sieraad.

Hoe waardevol goud is, blijkt o.a. uit de uitspraak van de psalmdichter dat hij Gods geboden meer liefheeft dan goud. Psalm 119 vers 127 zegt:

Daarom heb ik Uw geboden lief, meer dan goud, ja, meer dan zuiver goud.

Het vierde aspect is dat goud waardevol is
Met goud kun je in deze wereld heel wat beginnen. Je kunt je er zaken, diensten, genoegens, enz. mee kopen. Als geschenk is het dan ook waardevol  We lezen over de wijzen uit het oosten:

En toen zij in het huis kwamen, zagen. zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.

Het geloof is her grootste cadeau van God, het meest waardevolle dat we in ons leven kunnen ontvangen. Paulus wist er als geen ander van. Hij was er helemaal niet op uit om God te zoeken. Eerder het tegenover gestelde, maar in Efeze 2 zegt hij:

Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

Het vijfde aspect is dat goud schaars is
Goud is een betrekkelijk schaars artikel. Je vindt het niet bij iedereen (vgl. Js13:12). Zo is het ook met het geloof. Aangaande de toekomst heeft de Here Jezus zelfs dit woord gesproken:

Als de Zoon des Mensen komt, zal Hij het geloof vinden op aarde?’

Het zesde aspect is het smeltpunt van goud
Goud smelt bij een temperatuur van rond de 1.062 graden Celsius of meer. Er wordt voor gekozen om goud te verhitten zodat er goudstaven van kunnen worden gemaakt.
In psalm 12 vers 7 lezen we:

De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.

Het getal zeven speelt een belangrijke rol in de Bijbel. Het getal zeven is een heilig getal. Het staat voor de volmaaktheid van Gods handelen.

De woorden van de HEERE of het Woord van God is dus totaal, volmaakt gezuiverd, het is waar van a tot z wat Hij zegt.

Het woord dat in Psalm 119 in het vers waarover we nadenken wordt gebruikt heeft in het Hebreeuws met zuiveren, testen en beproeven te maken.

Psalm 18 vers 31 zegt: Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.

Mooi, de weg van de HEERE is getest en volmaakt gebleken. Waarin vraag je je af? Hij is een schild voor allen, dus voor ieder mens die tot Hem de toevlucht neemt.

Ik raad u aan om vandaag nog goud te kopen, of met andere woorden tot Hem de toevlucht te nemen, opdat u rijk wordt.

LUISTER HIERONDER


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב