Psalm 116 vers 1 en 2 Over strijd gesproken
22/01/2020

Psalm 116 vers 1 en 2 Over strijd gesproken

Passage: Psalm 116: 1-2

Psalm 116 vers 1 - 2

Ik heb de HEERE lief,
want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden.

Want Hij neigt Zijn oor tot mij,
daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen

Over strijd gesproken
Psalm 116 hoort bij de Hallel-Psalmen die bij het Pascha werden gezongen. Jezus heeft dus Psalm 116 gezongen, vlak voor zijn verraad in de Hof van Getsémané.

De psalm is heel persoonlijk. Maar wie is in feite in deze psalm aan het woord?

De Heere Jezus zong: ‘Banden van de dood hadden mij omvangen’: Jezus heeft het ondergaan.

En Hij zong verder in vers 11: ‘Alle mensen zijn leugenachtig’: Jezus heeft het gemerkt toen Judas Hem verraadde en Petrus Hem verloochende.

Maar Hij zong ook in vers 9: ‘Ik zal wandelen in de landen der levenden’: Jezus is de Levende, want Hij heeft de dood overwonnen!

Zie je… er is niets op tegen om deze Psalm op jezelf te betrekken, maar in eerste instantie gaan deze verzen niet over ons, maar over Jezus, de Messias.

Met andere woorden, in deze psalm leren wij de Heere Jezus kennen in Zijn strijd met betrekking tot Zijn dood en Zijn vreugde met betrekking tot Zijn opstanding.

Hoe leren wij iemand kennen? Wanneer diegene zijn of haar gedachten uitspreekt. Wanneer de strijd wordt gedeeld en de levensvreugde.

Wanneer wij Psalm 116 lezen en we horen daarin de Heere Jezus in het gebed spreken tot Zijn Vader, dan krijgen we deel aan Zijn strijd (waarin we onze strijd kunnen herkennen) en aan Zijn levensvreugde (waarin wij onze vreugde kunnen vinden).

In deze openingswoorden proeven we de liefde en het vertrouwen van de Heere Jezus in de Vader. De Heere Jezus kon van hart tot hart spreken met Zijn Vader in die periode dat Hij de heerlijkheid van de hemel tijdelijk had verruild voor een bestaan op aarde.

Een bestaan dat zou leiden tot de dood! Een bestaan met veel strijd, angst en eenzame gevoelens. Door deze psalm te lezen, kunnen we ons een beetje voorstellen hoe de Heere Jezus Zijn leven beleefde in Zijn tijd op aarde!

Psalm 116 is onder te verdelen twee delen. Het eerste deel bestaat uit de verzen 3-11. Waar we lezen over (doods)strijd en verlossing en gaat over Jezus´ eerste komst in deze wereld.

Het tweede deel zijn de verzen 12-19.waar we lezen over lofoffers van dankzegging en wijst profetisch heen naar de wederkomst van de Heere Jezus

Over de strijd in het eerste deel lezen we in:
Vers. 3    Banden des doods hadden mij omgeven… Angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen. Ik ondervond benauwdheid en smart
Vers 6:    Ik was verzwakt
Vers 8:    Mijn oog vol tranen
Vers 10:  Ik ben zeer verdrukt
Vers 11:   Toen ik in mijn angst zei…

Misschien denk je wel eens dat de Heere Jezus als volmaakte mens geen angst zou hebben gehad. We hoeven echter maar te denken aan Zijn diepe strijd in Getsemane om te zien dat Hij leed onder doodsangst.

Misschien staat dit niet in verhouding tot onze angsten. Maar feitelijk is iedere angst terug te brengen tot angst voor de dood. Hoe moeten wij daarmee omgaan? Ook dat laat deze psalm zien.

Het is opmerkelijk dat in hoofdstukken in de brief van Paulus waarin een verbinding wordt gelegd met Psalm 116 bijna dezelfde woorden terugkomen. Waarschijnlijk werden Paulus´ gedachten bij deze psalm bepaald. We lezen uit 2 Korintiërs 4 en 5:

4:11    Voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd. Ik moet hierbij denken aan de woorden uit Psalm 116: banden des doods

4:10    Te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende Ik moet hierbij denken aan de woorden uit Psalm 116:angsten van het dodenrijk.

4:16    Al vervalt ook onze uiterlijke mens. Ik moet hierbij denken aan de woorden uit Psalm 116: ik was verzwakt.

5:4     Wij zuchten bezwaard. Ik moet hierbij denken aan de woorden uit Psalm 116:mijn oog vol tranen.

4:17    De lichte last der verdrukking. Ik moet hierbij denken aan de woorden uit Psalm 116:Ik ben zeer verdrukt.

Door tegenslag, door verdriet, door scheiding, door ziekte, door pesterijen op het werk, door onbegrip dat ruzie veroorzaakt, en vul zelf maar in, ervaren wij dat wij zwakke mensen zijn.

Er komt benauwdheid op onze weg. Er zal verdrukking in ons leven zijn. Wij zullen soms bezwaard zuchten. Wij merken keer op keer dat de dood als macht werkzaam is in ons. Soms moeten wij even huilen!

Wanneer wij leren zien dat de Heere Jezus onze strijd kent door Zijn eigen ervaringen, kunnen we in Hem een schuilplaats vinden in onze spanningen. Door Hem zullen wij dan ook ervaren dat er uitkomst is.


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב