Psalm 115 vers 9 – 11 Over vertrouwen gesproken
17/01/2020

Psalm 115 vers 9 – 11 Over vertrouwen gesproken

Passage: Psalm 115: 9-11

Psalm 115 vers 9 - 11

Israël, vertrouw op de HEERE,
Hij is hun hulp en hun schild.

Huis van Aäron, vertrouw op de HEERE,
Hij is hun hulp en hun schild.

U die de HEERE vreest, vertrouw op de HEERE,
Hij is hun hulp en hun schild.

Over vertrouwen gesproken
Er was eens een Canadees, een echte waaghals, die aankondigde om over een touw de Niagara watervallen over te steken.

Op de betreffende dag kwamen er vanzelfsprekend duizenden mensen op af om dit spektakel mee te maken en te zien of het hem wel echt zou lukken. En ik kan je inmiddels vertellen dat het hem lukte. Maar om de stunt nog spectaculairder uit te voeren deed hij het kunstje nogmaals, mar dan met een kruiwagen.

Het publiek hield de adem in, maar ook ditmaal haalde de waaghals de overkant. Natuurlijk was het publiek uitzinnig van enthousiasme en moedigde hem aan. Echter iemand uit het publiek daagde de waaghals uit dat hij het nog een keer moest doen en dan met zijn ogen dicht. En hij voegde er aan toe: Je kan het, je kan het. Ik geloof echt dat je het kan!

De waaghals antwoorde: Als jij gelooft dat ik het kan, ga jij dan maar in de kruiwagen zitten!

Ik weet niet of dit verhaal echt op waarheid berust. Maar begrijp je het dilemma? We zingen soms de prachtigste liederen over vertrouwen in de Heere God, maar vertrouwen we Hem echt wanneer het er op aan komt? In een oud lied zongen we: ‘Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud', en wanneer de collecte langs komt moet God het doen met een fooitje… Vertrouwen we werkelijk op de HEERE dat ons leven bij Hem in goede handen is?

Israel, het huis van Aaron en allen die de HEERE vrezen worden in de verzen die we gelezen hebben opgeroepen om op God te vertrouwen.

Wanneer we het Israel van vandaag volgen, moeten we helaas constateren dat het eerder op haar militaire slagkracht en eigen kunnen vertrouwt dan het verwacht van de reddende hand van de Messias.

Maar laten we niet al veel met de vinger wijzen en van de toren blazen. Vertrouwen op God is gewoon hartstikke moeilijk en dramatisch eng.

Vertrouwen op God is geen gevoel. Vertrouwen in God betekent, dat je bereid bent je aan Hem toe te vertrouwen, omdat je gelooft, dat Hij betrouwbaar is. Je aan Hem toevertrouwen  betekend dat je jezelf aan Hem uitlevert. Helemaal. Je geeft je leven, zonder iets achter te houden.

Henk Binnendijk vertelde dat het voor hem een enorme worsteling geweest is om het bedrijf van zijn vader los te laten en om de Heere te volgen. Totdat God hem liet zien: Joh Henk, ik vraag niets van je, ik bied je iets aan!

Wanneer we werkelijk op de HEERE vertrouwen verbindt Hij er ook een geweldige belofte aan. Kijk maar in wat er volgt: Hij is je Hulp en je schild.


 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב