We lezen:
Torah: Ex 35:1-38:20; Ex 38:21-40:38
Haftarah: 1 Kon 7:13-26, 40-50; 1 Kon 7:51-8:21
Apostolische geschriften: Heb 9:1-11; Heb 8:1-12

Het gaat deze sjabbat om de parasjot Wa’yaqheel en P’qoedée. Parasjah Wa’yaqheel beschrijft het hefoffer van de Israëlieten dat zij brachten voor de bouw van het misjkan, de tabernakel, de aanstelling van Bezaleël en Aholiab als uitvoerders van de bouw van het misjkan en voorts in detail de uitwerking van deze bouw. Parasjat P’qoedée vertelt ons vanaf Ex. 38:21 tot aan 40:38 wat allemaal voor deze bouw bijeengebracht is, het maken van de priesterkleding, de voltooing van al dit werk, de eigenlijke opbouw van het misjkan en tenslotte de bekroning op al dit werk: de heerlijkheid van de Eeuwige, die het misjkan vervulde.

In de bespreking van deze week zullen wij stilstaan bij het thema: Bouwen aan het Huis van G’d. In deel een kijken we naar de Gewilligen van hart, in deel twee naar de Bouwers van het Huis en in deel drie kijken we naar het Huis van levende stenen.

Luister je weer mee?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentator: Kees Duijser

EN / NL/ עב