Parashat Va’yetzeh
06/12/2019

Parashat Va’yetzeh

Passage: Genesis 28:10-32:3, Hosea 11:7-14:10, Johannes 1:19-51

En één maken, heel maken, is het werk in het Koninkrijk. Waaraan was de Messias herkenbaar? Doven horen, blinden zien, lammen lopen, gevangenen worden vrij. Gebrokenheid wordt geheeld. Wat uit elkaar loopt, wordt bijeen gebracht. Teshuva, bekering, omkering. Dat is werkelijk he-lend. Jezus zegt: Ik ben geroepen om zondaren (doelmissers) tot bekering te brengen. Door heel de Schrift wordt dat principe gehanteerd. Het is één grote lokroep tot Zijn Schepping: komt terug. Bij de ENE. Wat niet bij elkaar wordt gebracht, dat drijft steeds verder uit elkaar. Alleen waar de twee tot één wordt, komt er vrucht.

En om bij elkaar te komen, moet je in beweging komen. Dat is wat Jakob doet. Hij ver-trekt. Hij gaat uit. Va’yetseh.

Het leven is de ballingschap. Als we geboren worden, dan komen we in die balling-schap. In de onrust, de dubbelheid. Dat leven is een balans tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid, tussen striktheid en clementie.   Bij de aartsvader Jakob komt de twee, de dubbelheid sterk naar voren. Hij is een van de tweeling. Hij is de man met de twee namen. Hij heeft twee keer twee vrouwen. Zijn zo-nen worden eeuwen later tot twee Huizen, twee koninkrijken.

Hoe vervult Jakob in dat alles de zin van het leven om de twee tot eenheid te brengen? Daarover gaat dit Leerhuis. Als thema heb ik gekozen: vruchtbaar in de ballingschap.

We leren weer in drieën:

  1. De belofte in de ballingschap
  2. De vrucht in de ballingschap
  3. De bewaring in de ballingschap

Luister je weer mee?

Presentator Anco van Moolenbroek

Klik hier voor de begeleidende tekst etc
2019 Parasja Va'yetzeh

Klik hieronder om de uitzending te beluisteren


 

 

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב