Over vruchtbaarheid gesproken -1-
19/04/2021

Over vruchtbaarheid gesproken -1-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


In de afgelopen anderhalf jaar mocht ik in dit programma met je nadenken over de verschillende psalmen. En we zouden daar nog heel veel programma’s mee kunnen vullen. De komende periode heb ik mij echter voorgenomen om wat meer thematische onderwerpen kort te bespreken. Uitgangspunt blijft echter ‘Brachot baBoker’, zegeningen in de ochtend.

We spreken de wens uit dat deze overdenkingen tot zegen zullen zijn. Voor ons, u, jou en mij, maar ook tot zegen van onze hemelse Vader.

Vandaag willen we stil staan bij het thema:

Over vruchtbaarheid gesproken -1-

En we lezen uit Genesis 1 vers 27 en 28:
En God schiep de mens naar zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk, en vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht en over al de dieren die op de aarde kruipen!

De vraag waartoe de mens op aarde is heel denk ik bijna iedereen zich wel eens gesteld. Vooral als je jong bent dringt deze vraag zich vaak op. Wat is het doel van mijn leven? Wat is de zin van mijn bestaan? Op een website kwam ik een gelukszoeker tegen die de volgende zeven antwoorden had gevonden:
Het doel van je leven is gelukkig te zijn.
Het doel van je leven is te groeien.
Het doel van je leven is relaties aan te gaan.
Het doel van je leven is iets bij te dragen.
Het doel van je leven is je passie te volgen.
Het doel van je leven is vrij te zijn – en te genieten van je vrijheid.
Het doel van je leven is wat je er zelf voor betekenis aan geeft.

Tsja, toen ik deze doelen las dacht ik: Bijna allemaal goed maar net niet, luister maar:
1. Het doel van je leven is gelukkig te zijn in de Messias.
2. Het doel van je leven is te groeien in Christus.
3. Het doel van je leven is een relaties aan te gaan met Yeshua.
4. Het doel van je leven is iets bij te dragen, vrucht dragen in Christus
5. Het doel van je leven is je passie te volgen, dat is het hemelse te zoeken
6. Het doel van je leven is vrij te zijn – en te genieten van je vrijheid in Christus
7. Het doel van je leven is wat je er zelf voor betekenis aan geeft. En dat is onzin.

De eerste waarheid is: God wil dat ieder mens vrucht draagt. Over dat aspect van Gods wil bestaat geen twijfel, en het zal ook nooit veranderen. Dit is al Gods wil vanaf het moment dat Hij de mens schiep. Het was zelfs het doel waarvoor God de mens schiep. Dit kunnen we lezen in het verhaal van de schepping van de mens, in Genesis 1:27-28:

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk, en vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht en over al de dieren die op de aarde kruipen!

In dit gedeelte staan vijf dingen die God van de mens vraagt:
1. Wees vruchtbaar
2. Word talrijk
3. Vervul de aarde
4. Onderwerp
5. Heers

Dit zijn de doelen waarvoor de mens is geschapen. Gods doelen veranderen nooit. Hun vervulling kan vertraagd worden door het falen van de mens, maar uiteindelijk gaat God altijd door en zal Hij zijn doel bereiken.

In de afgelopen anderhalf jaar mocht ik in dit programma met je nadenken over de verschillende psalmen. En we zouden daar nog heel veel programma’s mee kunnen vullen. De komende periode heb ik mij echter voorgenomen om wat meer thematische onderwerpen kort te bespreken. Uitgangspunt blijft echter ‘Brachot baBoker’, zegeningen in de ochtend.

We spreken de wens uit dat deze overdenkingen tot zegen zullen zijn. Voor ons, u, jou en mij, maar ook tot zegen van onze hemelse Vader.

Vandaag willen we stil staan bij het thema:

Over vruchtbaarheid gesproken -1-

En we lezen uit Genesis 1 vers 27 en 28:
En God schiep de mens naar zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk, en vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht en over al de dieren die op de aarde kruipen!

De vraag waartoe de mens op aarde is heel denk ik bijna iedereen zich wel eens gesteld. Vooral als je jong bent dringt deze vraag zich vaak op. Wat is het doel van mijn leven? Wat is de zin van mijn bestaan? Op een website kwam ik een gelukszoeker tegen die de volgende zeven antwoorden had gevonden:
1. Het doel van je leven is gelukkig te zijn.

  1. Het doel van je leven is te groeien.
  2. Het doel van je leven is relaties aan te gaan.
  3. Het doel van je leven is iets bij te dragen.
  4. Het doel van je leven is je passie te volgen.
  5. Het doel van je leven is vrij te zijn – en te genieten van je vrijheid.
  6. Het doel van je leven is wat je er zelf voor betekenis aan geeft.

Tsja, toen ik deze doelen las dacht ik: Bijna allemaal goed maar net niet, luister maar:
1. Het doel van je leven is gelukkig te zijn in de Messias.
2. Het doel van je leven is te groeien in Christus.
3. Het doel van je leven is een relaties aan te gaan met Yeshua.
4. Het doel van je leven is iets bij te dragen, vrucht dragen in Christus
5. Het doel van je leven is je passie te volgen, dat is het hemelse te zoeken
6. Het doel van je leven is vrij te zijn – en te genieten van je vrijheid in Christus
7. Het doel van je leven is wat je er zelf voor betekenis aan geeft. En dat is onzin.

De eerste waarheid is: God wil dat ieder mens vrucht draagt. Over dat aspect van Gods wil bestaat geen twijfel, en het zal ook nooit veranderen. Dit is al Gods wil vanaf het moment dat Hij de mens schiep. Het was zelfs het doel waarvoor God de mens schiep. Dit kunnen we lezen in het verhaal van de schepping van de mens, in Genesis 1:27-28:

 

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk, en vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht en over al de dieren die op de aarde kruipen!

In dit gedeelte staan vijf dingen die God van de mens vraagt:
1. Wees vruchtbaar
2. Word talrijk
3. Vervul de aarde
4. Onderwerp
5. Heers

Dit zijn de doelen waarvoor de mens is geschapen. Gods doelen veranderen nooit. Hun vervulling kan vertraagd worden door het falen van de mens, maar uiteindelijk gaat God altijd door en zal Hij zijn doel bereiken.

In de nieuwe schepping, in Jezus Christus, Yeshua haMassiach en alleen en uitsluitend door Hem, worden de oorspronkelijke doelen van God hersteld.

Als dat geen zegen is.

Vader, dank U wel dat U uiteindelijk Uw doelen bereikt. Wat een prachtige gedachte is het dat het Uw wil voor ons leven is om vrucht te dragen, en dat wij met U mee mogen wandelen in Uw wil. U heeft ons geschapen om vrucht te dragen. Wilt U in ons tot Uw doel komen. Vandaag, morgen en alle dagen van ons leven.

Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U en wij verlangen met heel ons hart naar meer van U. Wat geweldig dat U hier bent! Heer, ons loflied is uw troon. Heel ons wezen is alleen op U gericht. Voor de troon van uw genade mogen wij als kinderen zijn, daarom vieren wij het leven in uw licht! Heer, wij zingen en aanbidden om uw goedheid en uw trouw. Onze dank en onze liefde zijn voor U. En er is geen andere reden waarom wij hier samen zijn. Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

DELEN

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב