Over ons bestaansrecht gesproken
10/11/2021

Over ons bestaansrecht gesproken

Passage: Psalm 100

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 100

De HEERE is goed

Juich voor de HEERE, heel de aarde;
dien de HEERE met blijdschap,
kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.

Weet dat de HEERE G-d is;
Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Of: wij zijn van Hem.
Zijn volk en de schapen van Zijn weide.

Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,
Zijn voorhoven met een lofzang;
loof Hem, prijs Zijn Naam.

Want de HEERE is goed,
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
Zijn trouw van generatie op generatie.

Over ons bestaansrecht gesproken
Tsja, we zijn aangekomen bij een van de bekendste psalmen uit het psalmen boek. Deze psalm - zo mooi - zo groots – en zo vaak gezongen in alle landen en talen. Het is ook vaak de Psalm die velen van ons bijna als eerste leerden op school, of zondagschool. Hoe klein we ook waren. Ik kan het vanmorgen niet laten om u een hele korte opname te laten horen die ik op Youtube tegenkwam en waarin de Heere G-d bezongen wordt door kinderstemmetjes:

https://www.youtube.com/watch?v=57-X0ON8i6U

Wat is het toch vertederend wanneer we deze kinderstemmetjes, zo puur en echt de HEERE de lof toe horen zingen. En ik vraag me dan af, met alle eerbied gesproken, wat er door de HEERE G-d heen gaat wanneer Hij deze kinderstemmetjes hoort. En ik moet denken aan de woorden die Hij sprak tijdens Zijn omwandeling op aarde: Laat de kinderen tot mMij komen want, van hun is het Koninkrijk der hemelen.

De psalm completeert de "groep" psalmen over de heerschappij van G-d, of de redenen voor lofprijzing zoals afgeleid uit het feit dat hij regeert. In de vorige psalmen in deze groep Psalm 95-99 die we in de afgelopen periode hebben overdacht is de oproep tot lof in sommige opzichten plaatselijk geweest. In deze Psalm is het universeel.

Alle landen worden opgeroepen om hem te loven; alle mensen om hem als G-d te aanbidden. De 'grond' of de reden hiervan is, zoals in de psalm wordt vermeld, is dat hij hun en onze 'Maker' is; dat hij de Schepper ons u en mij, van ons en van alles is.

Omdat elke mens zijn of haar bestaan ​​aan hem hebben ontleend en aan Hem te danken heeft. Misschien is het goed om voor uzelf eens even bij stil te staan. Ook of misschien juist wel wanneer we jong zijn kan de vraag bij je opkomen: Waartoe ben ik hier op de aarde. En een van de antwoorden is dan: Omdat Hij u, jou en mij hiet bedoeld heeft. Hij heeft u, jou en mij op deze aarde gewild. En juist op dit tijdstip. Van eeuwigheid. Van voor de grondlegging van deze wereld, zegt Paulus in Efeze 1, had Hij u, jou en mij op het oog. U, jij en ik zijn gewild. Door Hem. Wat een geweldige en grootse gedacht is dat.

Daar wil ik het vanmorgen maar eens bij laten. Laat die gedachte u jou en mij vandaag maar eens vasthouden. We zijn door onze Schepper gewilt.

Als dat geen zegen is.

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

1 Reactie

  1. Georges Capiot

    Inderdaad. Wij zjjn gekocht en betaald door het dierbare bloed van de Here Jezus Christus. Het kruis van Golgotha. Halleuja

    Antwoord

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 Reactie

  1. Georges Capiot

    Inderdaad. Wij zjjn gekocht en betaald door het dierbare bloed van de Here Jezus Christus. Het kruis van Golgotha. Halleuja

    Antwoord

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב