Over het karakter van G-d gesproken -3-
19/11/2021

Over het karakter van G-d gesproken -3-

Passage: Psalm 100

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 100

De HEERE is goed

Juich voor de HEERE, heel de aarde;
dien de HEERE met blijdschap,
kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.

Weet dat de HEERE G-d is;
Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Of: wij zijn van Hem.
Zijn volk en de schapen van Zijn weide.

Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,
Zijn voorhoven met een lofzang;
loof Hem, prijs Zijn Naam.

Want de HEERE is goed,
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
Zijn trouw van generatie op generatie.

Over het karakter van G-d gesproken -3-
Vandaag willen we stil staan bij de laatste woorden van Psalm 100. Maar dat niet alleen. Het zijn ook de laatste woorden van de reeks van Psalmen, de Koningspsalmen 95 tot en met 100, die we vanaf begin juli met elkaar overdacht hebben.

En als we nog eens terugbladeren naar Psalm 95 dan lezen we daar in het eerste vers:
Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE, laten wij juichen voor de rots van ons heil. En ik heb het nog eens nagedacht wat we toen overdachten. Luister maar:

Het lied roept op de Heere te loven. Het is een hartelijk aandringen om te jubelen voor de Hem en te juichen voor de G’d van ‘ons’ heil. Zo is G’d voor mensen. Zo heeft Israel G’d ervaren in het diepste dieptepunt van zijn bestaan, als de stevige rots van ons heil.

Deze psalm beschrijft de ervaring van een nabije en reddende G’d, en de dankbare lofprijzing die daaruit voortvloeit. Wij kunnen instemmen met het gejubel want Hij is ook de G’d van ons heil.

Heil betekent letterlijk: ‘genezing, bevrijding’. Yeshua wordt ook de Heiland genoemd en dat is Hij in de letterlijke zin, de bevrijder en redder, Hij die genezing brengt. Dan gaat de psalmist verder met een hele rij motieven om de Adonai te loven. Een oproep om eens na te gaan welke redenen jij en ik hebt om de Heer te danken en te loven?

Tot zo ver.

En in Psam 100 zijn de woorden al niet anders. Ook hier worden u, jij en ik opgeroepen om de HEERE te loven en te prijzen vanwege zijn heil, genezing en bevrijding. En zo is de toon van al deze Psalmen als hetg ware hetzelfde geweest.

Lieve mensen, wat zijn we toch ongelofelijk bevoorrecht, rijk, wanneer we zit ondekt hebben in ons leven. Dat we met een genadige G-d te maken hebben. De enige God, ade Almachtige God, de Koning van de koningen. Hij die niet ver van ons afstaat, maar wiens naam de Aanwezige is. Hij is er bij. Hij is bij je. En dat niet voor even, maar voor altijd, voor eeuwig.

Ik weet uw persoonlijke omstandigheden niet en ken u niet. Maar we leven in een tijd waarin allerlei zekerheden omver vallen. Een wereld waarin we onzeker zijn over de toekomst. Een wereld waarin we onzeker zijn over onze gezondheid, het klimaat, onze voedselvoorziening, onze huisvesting, onze vrijheid van g-dsdienst en geloof mij, dit lijstje is niet volledig.

En weet u, ik heb met mijn 63 jaar wel het grootste deel van mijn leven afgelegd en mijn leven achter de rug. Ik kan mij met de onzekerheid over de toekomst wel leven. Maar als ik denk aan onze kinderen en kleinkinderen. Wat zullen zij nog mee moeten maken. Zullen zij stand kunnen houden in al deze omstandigheden. Als ik soms die bekkies van ze ziet en hoe onbezorgd zij nog leven, en als ik ze dan bezig zie… dan bekruipt me soms een gevoel van bezorgdheid die tot in mijn botten voelbaar is. En kan ik uitroepen: G-d, hoe moet het met de kinderen en kleinkinderen dan. Ik weet niet of u dat kent…

Maar vanmorgen word ik dan bij de les geroepen en mag en kan ik de kinderen in de hand van de Aanwezige leggen wanneer ik de woorden lees, eeuwen geleden uitgesproken, maar aan waarheid nog geen nagelschrap ingeleverd:

de HEERE is goed,
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
Zijn trouw van generatie op generatie.

In het Hebreeuws, "van generatie tot generatie." Dat wil zeggen, voor altijd. Het is hetzelfde in elke generatie van de wereld. Dit is de derde reden die voortkomt uit het morele karakter van G-d om hem te prijzen; en dit is een terechte grond van lof.

We zouden een G-d niet kunnen liefhebben en eren die niet trouw was aan Zijn beloften en die zelf de waarheid niet liefhad.

Het is de rechtvaardige basis voor lof aan G-d - onze G-d - dat hij in wezen en altijd - in alle werelden en in alle generaties van mensen - jegens iedereen in het universum - een Wezen is van onveranderlijke welwillendheid, barmhartigheid en waarheid. Zo'n G-d is het waard om met eerbied te worden ontvangen; zo'n G-d verdient uw, jou en mijn lof. Amen?

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=1GH9kRgWnHg

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

1 Reactie

 1. Georges Capiot

  Wat is de Here goed.
  Ik ben 67 jaar en de Here heeft mij altijd beschermd en behoed. Halleluja.
  Wil niet zeggen dat het altijd goed ging.
  Ik heb 3 x de dood voor ogen gezien. Telkens heeft de Here mij geheel eruit gehaald.
  De Here is goed en betrouwbaar.
  Hij liegt niet

  Antwoord

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 Reactie

 1. Georges Capiot

  Wat is de Here goed.
  Ik ben 67 jaar en de Here heeft mij altijd beschermd en behoed. Halleluja.
  Wil niet zeggen dat het altijd goed ging.
  Ik heb 3 x de dood voor ogen gezien. Telkens heeft de Here mij geheel eruit gehaald.
  De Here is goed en betrouwbaar.
  Hij liegt niet

  Antwoord

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב