Over wereldwijde lof gesproken
11/11/2021

Over wereldwijde lof gesproken

Passage: Psalm 100

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


De HEERE is goed

Juich voor de HEERE, heel de aarde;
dien de HEERE met blijdschap,
kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.

Weet dat de HEERE G-d is;
Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Of: wij zijn van Hem.
Zijn volk en de schapen van Zijn weide.

Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,
Zijn voorhoven met een lofzang;
loof Hem, prijs Zijn Naam.

Want de HEERE is goed,
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
Zijn trouw van generatie op generatie.

Over wereldwijde lof gesproken
We gaan weer verder met de Psalm. Voor we inhoudelijk naar de Psalm kijken, eerst nog een paar algemeenheden. We worden opgeroepen om de HEERE, dat in de meeste vertalingen met hoofdletters wordt geschreven, dus staat er in het Hebreeuws de naam JHWH, de Ik ben die Ik ben of de Aanwezige, te prijzen als hun, dat is in eerste instantie Israel’s, maar ook onze gemeenschappelijke Schepper en Vader.

Het geldt voor alle mensen. Juich voor de HEERE, heel de aarde, zegt de Psalm toch?

De volken - de mensen van de aarde - zijn één. Hoezeer ze ook verschillen in huidskleur, in taal, in gebruiken, in religie, ze zijn allemaal gevormd door dezelfde G-d; ze zijn allemaal van één familie; ze kunnen allemaal dezelfde toegang tot Zijn troon hebben.

De mensen zijn één; en we zouden ons allemaal rondom de troon van onze gemeenschappelijke Schepper moeten verzamelen en Hem eensgezind lof toezingen. Deze psalm is gezongen door miljoenen mensen; het zal tot het einde van de tijden worden gezongen. En eveneens wanneer de tijden zijn opgehouden.

De Psalm, de mizmor in het Hebreeuws, is een Psalm van dankzegging, van ‘todah’. En todah komt weer van het Hebreeuwse woord ‘hoda’, van aanbidding. Dankzegging en aanbidding hebben dus alles met elkaar te maken. We bevinden ons hiermee ‘op heilige grond’.

Zo worden we vanmorgen vroeg al weer gewekt, om samen met zoveel mensen, de HEERE, JHWH, de Aanwezige, ook al lijkt Hij misschien vandaag ver weg, Hij is er bij, Hij is aanwezig, te loven en te prijzen.

Als dat geen zegen is.

We gaan vandaag naar een uitvoering luisteren van het Brooklyn Tabernacle Choir. Misschien kent u het koor wel van de uitzendingen op zondagochtend op televisie.

https://youtu.be/L9zpzch8LiE

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב