Over God’s gerechtigheid voor de kinderen van hun kinderen gesproken
12/01/2022

Over God’s gerechtigheid voor de kinderen van hun kinderen gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Vandaag willen we nadenken over deze laatste woorden: Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen. En het is goed om elkaar er aan te herinneren dat deze woorden van David uit Psalm 103 allereerst gericht zijn tot het volk van Israel.

In de voorbereiding op deze uitzending kwam ik terecht bij John Charles Ryle. Hij weerd geboren in 1816 en stierf in 1900 op 84 jarige leeftijd. Hij was een bisschop in de Anglicaanse Kerk. Op 64-leeftijd werd hij bisschop in Liverpool. In de verkondiging van het Woord stond Ryle in de reformatorische traditie. Nu denkt u misschien: Wat krijgen we nu, een reformatorische leer op Radio Israel. Maar ik wil u uitnodigen voor u de radio uitzet om te luisteren wat hij te zeggen heeft over God’s gerechtigheid die voor de kinderen van hun kinderen is aan de hand van de woorden uit Romeinen 11 vers 26: 'En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

Dit is een van de belangrijke onvervulde profetieën van de Heilige Schrift. Meer dan achttien eeuwen -inmiddels zijn dat 20 eeuwen- zijn voorbijgegaan sinds Paulus dit heeft geschreven. Gedurende die periode hebben er vele ongelooflijke en onverwachte gebeurtenissen plaatsgevonden. Vaak is de wereld op haar kop gezet en in verwarring gebracht. Keizerrijken en koninkrijken zijn opgekomen en ten val gekomen. Natiën en volkeren zijn verworden en verdwenen. Zichtbare kerken zijn verdwenen en hun kandelaren zijn weggenomen. Maar tot op dit moment is Paulus' profetie, dat geheel Israël zalig zal worden, onvervuld gebleven.

Voor een eenvoudig mens, die bewaard is gebleven voor traditionele uitleg, lijken deze woorden erg simpel. Het is niet zoals in het gezicht van Ezechiël, een duister en onbegrijpelijk iets. Het is niet iets waarvan we, net als Daniël dat deed van een ander gezicht, zouden kunnen zeggen, 'Ik hoorde het, maar verstond het niet.' Het komt niet tot ons door middel van symbolen, zoals de bazuinen, zegels, fiolen en beesten in de Openbaring, waarover men het waarschijnlijk tot de wederkomst van Christus niet eens zal worden en waarnaar zelfs de knapste uitleggers slechts kunnen gissen. Niets van dat alles!

De zin 'En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob’is een eenvoudig uitgesproken bewering en ik geloof zonder meer, dat hij precies betekent wat hij lijkt te betekenen.

Laten we deze zin eens ontleden. 'En alzo': dat betekent, 'En dan, en dan ten laatste.' Het is meer een uitdrukking van tijd, en niet van de wijze waarop. Het is als in Handelingen 7:8: 'En alzo gewon hij (Abraham) Izak'; en in 1 Thessalonicencen 4:17: 'En alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.'

'Israël zal zalig worden': dat wil zeggen de Joodse natie en het Joodse volk. Alle 12 stammen. Het kan onmogelijk op de heidenen betrekking hebben, omdat zij in de voorafgaande tekst genoemd worden, in directe tegenstelling tot de Joden: 'Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn' (Rom. 11:25).

'Geheel Israël': dat wil zeggen het gehele volk. Dat kan niet slaan op een klein verkoren overblijfsel. Met name in dit hoofdstuk worden de Joodse natie en de verkiezing uit Israël in tegenoverstelling van elkaar genoemd. 'Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden' (Rom. 11:7).

'Zal zalig worden': dat wil zeggen dat ze zalig zullen worden, dat hun ogen geopend zullen worden en zij in de ware Messias zullen geloven. Dat ze verlost en weer in de gunst van de Heere hersteld worden. Dat ze een heilig volk zullen worden en tot een zegen voor de wereld zullen zijn. Dit wat de interpretatie van de tekst betreft.

Tot zover J.C. Ryle.

Ziet u dat een man die meer dan 200 jaar geleden in de traditie van de kerk stond al zoveel oog had en zo’n gegronde hoop had op de toekomst van Israel? Geweldig toch? Wat is de kerk dan in de eeuwen er na veel kwijt geraakt in de vervangingstheologie. Maar niet getreurd:

de goedertierenheid van de HEERE
is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.
Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen,

Als dat geen zegen is.

Dan nog even dit. Mocht u geinteresseerd zijn in wat J.C. Ryle 200 jaar geleden meer schreef over deze tekst, dan verwijs ik u naar een extra uitzending die wij maakten over de tekst: 'En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob’. En u zult wellicht met mij versteld staan van Zijn boodschap binnen de traditionele kerk in die tijd.
De uitzending zal plaatsvinden op

We gaan luisteren naar de Aaronitische zegen, gezongen door Joshua Aaron.

https://www.youtube.com/watch?v=kzqrWae5lK4

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב