Over God’s gerechtigheid gesproken
11/01/2022

Over God’s gerechtigheid gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 103

14Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn
en blijft bedenken dat wij stof zijn.

15 De sterveling – zijn dagen zijn als het gras,
als een bloem op het veld, zo bloeit hij.

16Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer
en zijn plaats kent hem niet meer.

17Maar de goedertierenheid van de HEERE
is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.
Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen,

Over God’s gerechtigheid gesproken
In de voorgaande aflevering dachten we na over de goedertierenheid van de HEERE, van JHWH, de Aanwezige.
In het vervolg van vers 17 gaat het niet over de goedertierenheid van de HEERE, maar over “Zijn gerechtigheid”. Goedertierenheid en gerechtigheid zijn nooit met elkaar in strijd. Goedertierenheid is gebaseerd op gerechtigheid.

In dit verband moet ik denken aan een bijzondere gebeurtenis. Aan de doop van Jezus in de Jordaan. We lezen daarvan in Mattheus 3:
Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.

Als Jezus Johannes vraagt om Hem te dopen, benadrukt Hij dat ze daarmee samen Gods plan uitvoeren. ‘Het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen,’ zegt Jezus. Op deze manier: dat is in de doop, waarin Jezus zijn dood aankondigt. Maar waarom wij, waarom samen? Omdat Jezus tegenover de wet staat als Hij tegenover Johannes de Doper staat. Johannes vertegenwoordigt als laatste profeet van het oude verbond de wet. En de wet voltrekt Jezus’ dood.

God moet de zonde straffen, elke zonde die elk mens gedaan heeft of nog gaat doen – dat is gerechtigheid. Gods wet eist dan ook de dood van iedereen die zondigt.

Omdat Jezus zonder zonde is, weigert Johannes om Hem te dopen. Maar omdat Jezus in zijn dood alle zonden van alle mensen op zich zal nemen, moet Hij juist wel gedoopt worden. Uitsluitend op deze manier wordt recht gedfaan aan Gods gerechtigheid,

Paulus zegt het zo in zijn brief aan de Galaten:

Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.

Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.

Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Want als ik dat wat ik afgebroken heb, weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben.

Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven.

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.

Weet u, laten we maar niet te veel denken van onszelf, niet te hoog. Als of wij de wet zouden kunnen houden, immers uit de werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. En doen we de genade van God teniet. Maar wanneer we door het geloof in Jezus Christus, Jeshua haMessiach, gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, mogen Jood en heiden weten, u en ik dat wij leven ontvangen hebben, door het geloof in de Zoon van God, Die u en mij heeft liefgehad en Zichzelf voor u en mij heeft overgegeven.

Als dat geen zegen is.

Waarschijnlijk ken je dat gevoel wel dat je niet genoeg bent. Of dat je denkt dat je er niet toe doet. Op die momenten is het goed om herinnerd te worden aan wat God zegt over jou. Zangeres Lauren Daigle doet dat met haar hit 'You Say'.

Dit nummer is Lauren heel kwetsbaar en puur. Als wij niet weten wie we zijn, heeft God daar een antwoord op. Ondanks dat wij niets voelen, zijn we geliefd door God. Als wij zwak zijn, zegt God dat we sterk zijn. Als je je nergens thuisvoelt, zegt God dat je bij Hem hoort. Wat een geweldige waarheden om aan vast te houden op deze morgen. Hoe je vandaag ook bent opgestaan, weet dat je geliefd bent door God de Vader.

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
En U zegt dat ik geholpen ben als ik tekort kom
En als ik er niet bij hoor, Heer, zegt u dat ik van u ben
En ik geloof, ja ik geloof wat U van me zegt

https://www.youtube.com/watch?v=sIaT8Jl2zpI

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב