Over een nieuw lied gesproken (4)
23/07/2021

Over een nieuw lied gesproken (4)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

5Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

7Geef de HEERE, geslachten van de volken,
geef de HEERE eer en macht.

8Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
breng offers en kom in Zijn voorhoven.

9Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;
beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.

10Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert;
ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;
Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.

11Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen,
laat de zee bulderen met al wat ze bevat.

12Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is;
dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen

13voor het aangezicht van de HEERE,
want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en de volken met Zijn waarheid.

Over een nieuw lied gesproken (4)
In de voorgaande keren hebben we aan de hand van het eerste vers, waar we lezen over het nieuwe lied nagedacht over de zeven nieuwe liederen die we in het eerste testament kunnen terugvinden. Het eerste nieuwe lied betrof G’ds gerechtigheid, het tweede lied bezong de Messias, het derde lied bezong het Koningschap van de Messias om te regeren over hemel en aarde.

En vandaag willen we nadenken oer het vierde nieuwe lied uit het eerste testament dat ons opgegeven wordt om te zingen. En misschien ben ik wel net zo benieuwd om te luisteren naar de inhoud als u. We gaan het zien.

Het vierde ‘nieuwe lied’ vinden we in Psalm 98:1: “Zingt de HERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan, zijn rechterhand en zijn heilige arm gaf Hem zege.”

Zoals Psalm 96 en 97 zich tot elkaar verhouden, is dat ook bij Psalm 98 en 99 het geval. Ook Psalm 98 roept op om de HERE een nieuw lied te zingen. In Psalm 99 is dit nieuwe lied verwoord. In Psalm 98 staan ook twee redenen aangegeven:

1.       Want, Hij heeft wonderen gedaan; Zijn heil bekend gemaakt, Zijn gerechtigheid geopenbaard (vers 1 en 2).

  1. Want, Hij komt om de aarde te richten (vers 9).

In het nieuwe lied (Psalm 97 en 99) weerklinkt steeds het refrein: “De HERE is Koning.” Er zijn drie Psalmen die met deze uitspraak beginnen, Psalm 93, 97 en 99. Bovendien eindigen ook deze drie met een aspect van Gods heiligheid.

Ps.93:5         De heiligheid is Uw huis tot sieraad.
Ps.97:12       Looft Zijn heilige naam.
Ps.99:9         Heilig is de HERE, onze God.

Het nieuwe lied gaat dus over Zijn heiligheid. Hij kan alleen regeren in absolute volmaaktheid en toewijding, want God is absolute heiligheid.

Ik verlang ernaar om de toekomst met de Messias in te gaan. Wie niet? Want wat een gebrokenheid zien we soms in ons eigen leven. Welke verlangens leven er soms in ons. We hoeven ons, ook na ontvangen genade echt niet groter of beter voor te doen dan we zijn. Ook al denken we dat diep in ons hart soms nog wel. Ook de grote mannen van G’d uit het eerste – en tweede testament struikelden nogal eens en bleken altijd weer afhankelijk te zijn van G’ds genade.

Maar het wonder is dat God in elk hart het verlangen uitwerken om met de Messias de toekomst in te gaan. Volkomen heilig te zijn in de Messias en te leven voor Hem omdat Hij heilig is. Ik weet niet hoe dat bij u en jou is, maar het voelt als een soort heimwee, een diep verborgen verlangen om bij Hem te zijn. En telkens heb je weer, wanneer je de plank weer eens misgeslagen hebt, spijt en verlang je er naar om je te laten verwarmen door Zijn aanwezigheid en Woord. Een paar dagen geleden was ik op mijn volkstuintje. Daar heb ik wat kippen lopen met een haan en een van de kippen was een poosje geleden broeds geworden en zat al een poosje op een aantal eieren te broeden. Gisteren kwam ik op de tuin en opeens zag ik twee kleine koppies onder moeder hen vandaan komen om de wereld e verkennen. Kuikentjes, wat een vertederend moment. Maar elk moment dat ik wat dichter bij kwam kropen zij onder moeders vleugels.

Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toe gezonden zijn, hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild!

Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere.

En ik kan me natuurlijk vergissen, maar ik denk dat het niet meer lang zal duren voordat dit plaatsvindt. Een ding weet ik zeker, we zijn nog nooit zo dicht bij de wederkomst van de Messias geweest als vandaag.

Eens zal voor God iedereen zich moeten buigen. Buig ik mij (en u?) nu al voor Hem en voor Zijn grootheid?

Dan kunnen wij het nieuwe lied vandaag al met heel ons hart meezingen!

Als dat geen zegen is.

We gaan luisteren naar een opname van Nederland Zingt waarin we een medley van 3 liederen beluisteren. En eh, meezingen mag hoor!

https://www.youtube.com/watch?v=-nIpLOcRMWs

Delen

[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב