Over de terugkeer van de Messias gesproken -7-
04/06/2021

Over de terugkeer van de Messias gesproken -7-

Passage: Over de terugkeer van de Messias gesproken -7-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Keer weer, Ene,- tot wanneer? heb deernis
over wie u dienen!

Over de terugkeer van de Messias gesproken -7-
Vandaag denken we weer verder na over de terugkeer van de Messias.
En die is aanstaande, Hij staat voor de deur en Zijn voetstappen horen we bij wijze van spreken elke dag. Maar dag moet je wel luisteren en goed opletten. Anders mist je misschien wel de boodschap en daarmee de boot…

De voorgaande keer hebben we stilgestaan bij de beloften die de Heere aan het vervullen is ten aanzien van Zijn volk Israel in relatie tot het land, de landbelofte zoals we dat soms wel eens noemen. Vandaag willen we een vervolg maken

De Heere God, Adonai, zegt Zelf dat de vijanden Israël zullen omsingelen in de eindtijd. Die vijanden zullen zeggen, zoals we in Psalm 83 lezen

Een lied, een psalm van Asaf.
O God, zwijg niet, houd U niet doof,
wees niet stil, o God!

Want zie, Uw vijanden tieren,
wie U haten, steken hun hoofd omhoog.

Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk
en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.

Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn
en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.

Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd;
dezen hebben een verbond tegen U gesloten:
de tenten van Edom en de Ismaëlieten,
Moab en de Hagrieten,

Gebal, Ammon en Amalek,
Filistea met de bewoners van Tyrus.

Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten,
zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest.

Als je er goed bij nadenkt is het toch onvoorstelbaar dat de in de bijbel G’ds Woord er vandaag op na kunnen lezen alsof het de krant van vandaag is. G’ds Woord is Waarheid, van A tot Z. We moeten wel steke en steke blind zijn willen we nog ontkennen dat we niet in ptofetische tijden leven, tijden die uitermate ernstig zijn en tegelijkertijd dat we in een tijd leven van verwachting in Zijn geweldige komst naar deze aarde. Naar jou en mij!

En dan lezen we verder in Psalm 83 "Laten we deze weiden van God voor onszelf nemen" (Psalm 83:12). Het is toch eigenlijk ongehoord als je er even bij stilstaat. Dat de bezittingen van de G’d van hemel en aarde notabene beroofd wordt van zijn bezit? Waar halen ze de edele moed vandaan zeg.

Ezechiël zei dat Israëls buren zullen zeggen: "God heeft hun land aan ons gegeven" In Ezechiël 11:14-17 lezen we:

Toen kwam het woord van de HEERE tot mij:

Mensenkind, het zijn uw broeders, uw broeders, mannen met het recht van lossing voor u, en heel het huis van Israël in zijn geheel, tegen wie de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben: Houd u ver van de HEERE, ons is dit land als erfelijk bezit gegeven.

Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE: Hoewel Ik hen ver weggedreven heb onder de heidenvolken en hoewel Ik hen in de landen verspreid heb, toch zal Ik voor hen een heiligdom zijn, hoe kort ook, in de landen waarin zij gekomen zijn.

Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE: Ik zal u verzamelen uit de volken, en Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u verspreid bent, en Ik zal u het land van Israël geven.

En in Ezechiel 35 vers 10 lezen we:
Omdat u zegt: Die beide volken en die beide landen zullen mij toebehoren, Ps. 83:13wij zullen ze in bezit nemen, al zou de HEERE daar zijn.

En om het in eigen woorden te zeggen: Israël en Juda zijn van ons. Wij zullen er bezit van nemen. Wat kan het ons schelen of hun God daar is?
Sinds de wedergeboorte van Israël in 1948 staan deze Bijbelverzen dagelijks in de krantenkoppen.

Ezechiël zei, dat in de eindtijd Israël "een buitengewoon groot leger" zal hebben (Ezechiël 37:10). Zacharia zei dat Israël zal zijn als een vuur tussen korenschoven, dat de buurvolken zal verbranden (Zacharia 12:6) en zelfs de zwakste Israëlische soldaat zal zijn als David (Zacharia 12:8).

Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden, goden - of: God. als de Engel van de HEERE voor hun ogen.

Ja lieve luisteraars, het is onmiskenbaar dat we in een bijzondere profetische tijd leven. Uit al deze teksten, eeuwen geleden geprofeteerd en op schrift gesteld, vinden plaats in de tijd waarin wij leven. Laten we er opmerkzaam op zijn, laten we voorbereid zijn op Zijn komst, zoals de meisjes die Zijn komst verwachtten.

Als dat geen zegen is…

We gaan luisteren naar een lied van Joshua Aaron met de tekst ‘He is coming again’,

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב