Over de terugkeer van de Messias gesproken -1-
27/05/2021

Over de terugkeer van de Messias gesproken -1-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 90 Naardense vertaling

Een gebed, v. Mozes, de man G’ds).
Heer, schuilplaats zijt gij ons geweest
in geslacht na geslacht.

Van eer de bergen werden gebaard
en gij aarde en wereld voortbracht,
van eeuwig tot eeuwig
zijt gij G’d.

Gij doet een mens weerkeren tot molm,
gij zegt:
zonen van Adam, keert weer!

Want duizend jaren zijn
in uw ogen
als de dag van gister zo die voorbijgaat,
als een wake in de nacht.

Gij spoelt ze weg, zij zijn een slaap,
in de ochtend
als gras dat opschiet:

in de ochtend in bloei en het schiet op,
voor de avond afgesneden en verdord.

Ja, wij vergaan door uw woede,
worden verbijsterd door uw gramschap,-
als gij onze ongerechtigheden
stelt u tegenover,
onze geheimen
in het licht van uw aanschijn.

Ja, in uw verbolgenheid wenden zich
al onze dagen,
ons vergaan onze jaren als een zucht.

De dagen onzer jaren,
daarin gaan zeventig jaar,
tachtig jaar als we sterk zijn
en het meeste daarvan
is moeite en verdriet,
want snel wordt het afgesneden,
wij vliegen heen.

Wie kent de kracht van uw woede,
uw verbolgenheid,-
hoe zeer gij zijt te vrezen!

Om onze dagen te tellen,
schenk ons zodanig kennis,
dat wij komen
tot een hart vol wijsheid!

Keer weer, Ene,- tot wanneer?-
heb deernis
over wie u dienen!

Verzadig ons in de ochtend
met uw vriendschap,
dat wij jubelen en verheugd zijn,
al onze dagen.

Verheug ons naar de dagen
dat ge ons hebt doen bukken,
jaren
dat we kwaad moesten zien!

Laat aan uw dienaars zien uw handelen,
uw luister
over hun zonen.

Kome de lieflijkheid van de Heer onze G’d
over ons, bevestig over ons
het doen van onze handen,
het doen van onze handen,
bevestig dat!

Over de terugkeer van de Messias gesproken -1-
We lazen in vers 13 zojuist:
Keer weer, Ene,- tot wanneer?- heb deernis
over wie u dienen!

Of zoals de Herziene Statenvertaling zegt:
Keer terug, HEERE, hoelang nog?
Laat het U berouwen over Uw dienaren.

We zouden ‘Over de terugkeer of over de wederkomst van de Messias, tot aan Zij n wederkomst gemakkelijk elke ochtend kunnen nadenken. Eigenlijk is dat best wel een mooie gedachte toch, om elke dag aan het begin van de dag stil te staan bij Zijn mogelijke wederkomst op die dag. Dat is geen afwachten maar verwachten. Met reikhalzend verlangen zegt Paulus.
Zoals een aanstaande moeder die zwanger is met reikhalzend verlangen uitziet naar de komt van haar baby en als het ware de dagen aftelt. Nog zoveel dagen en dat ben ik uitgerekend, klaar met rekenen, en dat komt het kind. Rekenen wij ook zo tot de wederkomst van de Messias? Of mag Hij wat jou betreft nog wel even wachten. Je bent druk met van alles en nog wat. Nog even wachter Heer, want…

In deze woorden van de Mozes van het volk zal een groot deel van het volk van Israël zich herkennen. Ook vandaag de dag.  Voor het volk toen was dit een gebed in een besef nooit het beloofde land te mogen ingaan. Hun enige verwachting was dan van een ander Koninkrijk. Hierin herkennen we de roep van het gelovig overblijfsel van Israël vlak voor de wederkomst van de Messias!

Keer weer, Ene,- tot wanneer?-
heb deernis
over wie u dienen!

Uit deze Psalm blijkt dat de enige hoop voor de aarde en Israël de wederkomst van Christus is.

Zijn komst zal na een periode van oordeel en heerlijkheid brengen over de aarde die nu een woestijn van pijn en zonde is. Je hoeft geen doemdenker te zijn om te zien dat deze wereld, in de tijd waarin wij leven in barensnood is. De pijn en de moeite waarin de mensheid in deze dagen leven is toch als we eerlijk zijn onbeschrijflijk groot? De Joden, G’ds volk wordt opnieuw en voor de zoveelste keer door het antisemitisme wereldwijd gehaat, met een onbeschrijflijk verwoestende haat. Wereld wijd. De beelden van nog maar een week geleden op de televisie spreken voor zich. Niet alleen maar ver weg, in Londen, in New York, maar ook in pons eigen Nederland, waarin ongestraft de meest vreselijke teksten worden gescandeerd over Zijn Volk.

Onbeschrijflijk. En niet te vergeten de nagenoeg talloze raketten die door Hamas werden afgevuurd om Zijn volk van de aardbodem weg te vagen, te vernietigen. Israel, de Joden mogen niet bestaan Er is geen plaats voor hen op deze wereld. Weg met hen wordt er geroepen, een roep die tweeduizend jaar geleden in Jeruzalem ook klonk: Weg met Hem! En wat te denken van de wereldwijze angst waarin tallozen leven en die aangewakkerd wordt door de tegenstander aangaande Covid-19 die mensen terug wil duwen in de huizen en tot eenzaamheid aanzet? En wat te denken van de nieuwe religie die ‘klimaatverandering’ heet. Waardoor in sommige landen de mensen opgejaagd worden door het opkomende water en andere moeten vluchten in bijvoorbeeld Australië voor de jaarlijks terugkerende verwoestende branden?

Laat ik maar stoppen, want het is, als we geen ander perspectief hebben om depressief van te worden. Maar er staat iets moois te gebeuren binnenkort. De weeën van deze wereld zijn ongekend, maar we zijn niet als degenen die geen hoop hebben.

De Wederkomst is de fysieke terugkeer van Jezus Christus/Jeshoea haMessiach naar de Olijfberg, zoals Zacharia al profeteerde: “Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan.” (Zacharia 14:4) Hij komt terug om Zijn Koninkrijk te vestigen op de aarde. Hij beloofde ons: “Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister” (Mattheüs 24:30). Misschien heel binnenkort al.

Als dat geen zegen is.

Morgen wil ik met u nadenken over de Wederkomst van Christus in het licht van de Bijbelse Feesten en zullen we prachtige lijnen gaan ontdekken.

'Eens zal op de grote morgen', wie kent het lied niet? Een prachtig Johannes de Heer-lied over de toekomst die komen zal. Een toekomst die komt met hemels bazuingeschal. Een samenzanglied van hoop en troost dat bij Nederland Zingt in Enkhuizen uit volle borst wordt meegezongen.

Eens zal op de grote morgen,
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen,
als de rechter van ’t heelal.

Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid.

Eens zal op de grote morgen,
blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar G’ds gunst aan ons verleend.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב